התכתבות של המשרד הארץ-ישראלי המרכזי בוורשה עם...

CAHJP Code: 
HM3/1070.05
Collection name: 
`JEAS` Centralne żyd. emigracyjne towarzystwo. Oddział we Lwowie
Original name: 

התכתבות של המשרד הארץ-ישראלי המרכזי בוורשה עם סניף הארגון להגירת יהודים "ה'יאס" בלבוב, הועדות הארץ-ישראליות בערי גליציה, הועד לעזרה לחלוצים בענייני הכנת מסמכים, קבלת פספורטים ואשרות, הלואות וסיוע לקניית כרטיסי רכבת ואוניה. בתיק נמצאת מודעה על מותו של נשיא הועד הפועל דר' ל. מוצקין (8.11.1933).

Date of item:

from: 
1933
Size: 
130
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.334, оп.1, д.118