W sprawie sporządzania wykazu rabinów gmin wyzn...

CAHJP Code: 
HM3/658.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie sporządzania wykazu rabinów gmin wyznaniowych izraelickich Galicii według formularza Namiestnictwa.

Date of item:

from: 
1909
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, дд.15715, 15716