Nawarja

שם באנגלית: 
Nawarja
שם בפולנית: 
Nawarja