W sprawie sporządzania wykazu rabinów gmin wyzn...