כותר עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנתמיין בסדר יורד הופיע עד שנת
לוח השנה / ציר נאמן / לוח הלב יוסף פרל טרנופול 1813 1815
בכורי העתים שלום הכהן, משה סגל לנדא, שלמה פרגמנטר, יששכר בר שלזינגר, יצחק שמואל רג'יו, ויהודה ייטלס וינה 1820 1831
הצפירה מאיר לטריס ז'ולקייב 1824 1824
מכתבים מאיר לטריס למברג (?), ז'ולקייב (?) 1827 1827
הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו יעקב בודק, אברהם מנדל מוהר למברג 1837 1839
ירושלים הבנויה כעיר שחברה לה יחדו אברהם מנדל מור ויעקב בודק ז'ולקייב, ברלין, פראג 1844 1845
צפירת תפארה מאיר לטריס וינה 1850 1851
החלוץ יהושע השל שור למברג, ברסלאו, פרנקפורט 1852 1889
אבני נזר מאיר לטריס וינה 1853 1857
מגד ירחים יוסף כהן-צדק למברג 1855 1857