בכורי העתים

כותר: 
בכורי העתים
תת-כותר: 
בכורי העתים, הם פרי תבואה לשנת [...], הכוללים כמה דברים נחמדים, ועניני מדע ותועלת, נועדים לברכת הורים, להוביל שי לבניהם השומעים לקולם, למען ישמע חכם ויוסיף לקח, איין ניטצליכעס אונד לעהררייכעס געשעפטס- אונד אונטערהאלטונגסבוך אויף דאז יאהר [...] צום נייאיאה
עורך/עורכים: 
שלום הכהן, משה סגל לנדא, שלמה פרגמנטר, יששכר בר שלזינגר, יצחק שמואל רג'יו, ויהודה ייטלס
מקום פרסום: 
וינה
דפוס: 
Anton Edl. v. Schmid
הופיע משנת: 
1820
הופיע עד שנת: 
1831
שפה: 
תאור: 

שנתון משכילי ספרותי ומדעי, בעיקר בעברית, ומיעוטו בגרמנית באותיות עבריות; כתב העת היהודי הבולט והמתמיד ביותר בשעתו, שבו כתבו מיטב הסופרים והחוקרים של הדור, בעיקר מתחומי האימפריה האוסטרית, ובמיוחד מגליציה; במחברים – שלמה יהודה רפפורט, שמואל דוד לוצטו, יצחק שמואל רג'יו, בני משפחת ייטלס, יצחק ארטר ומאיר לטריס; כלל שלל חיבורים במגוון סוגות, בהן מאמרים, ביוגרפיות, מחקרים חלוציים בחכמת ישראל ובלשון עברית, שירים וסיפורים.

הערות: 

איין ניטצליכעס אונד לעהררייכעס געשעפטס- אונד אונטערהאלטונגסבוך אויף דאז יאהר [...] צום נייאיאהרס-געשענק פיר געבילדעטע הויזפעטער אונד הויזמיטטער אלס פרעמיענבוך פיר דיא פלייסיגע יוגענד;

Bikure haitim, erste Früchte der Zeiten

הופיעו 12 כרכים.

כותרות עמודי השער:

1 – בכורי העתים, הם פרי תבואה לשנת תקפ"א, הכוללים כמה דברים נחמדים, ועניני מדע ותועלת, נועדים לברכת הורים, להוביל שי לבניהם השומעים לקולם, למען ישמע חכם ויוסיף לקח, איין ניטצליכעס אונד לעהררייכעס געשעפטס- אונד אונטערהאלטונגסבוך אויף דאז יאהר [...] צום נייאיאהרס-געשענק פיר געבילדעטע הויזפעטער אונד הויזמיטטער אלס פרעמיענבוך פיר דיא פלייסיגע יוגענד, Bikure haitim, erste Früchte der Zeiten, 1820.

2 – בכורי העתים, הם פרי תבואה לשנת תקפ"ב, [...], 1821.

3 – [...] לשנת תקפ"ג, [...], 1822.

4 - בכורי העתים: מנחת בכורים לראשית שנת תקפ"ד, חבור כולל דברי חכמים וחידתם, אשר עודם בחיים חיתם, לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, ועוד נלוה אליהם: מבחר המאסף, 1823.

5 – בכורי העתים: מנחת בכורים לראשית שנת תקפ"ה, 1824.

6 – בכורי העתים: מנחת בכורים לראשית שנת תקפ"ו, חבור כולל דברי חכמים וחידתם, ועניני מדה ותועלת, לדעת חכמה ומוסר, להבין אמרי בינה, ועוד נלוה אליהם מבחר המאסף, 1825.

7—12 – כנ"ל, 1826—1831. 

ספרות: פרובסט, מנדל, 'העתונות העברית בהתפתחותה הכרונולוגית', אחיאסף, ורשה תרפ"ג, 240; Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 110 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 61—66; Alexandre Messer, "Historical Background of Bikkurei ha-Ittim", Revue Europeenne des Etudes Hebraiques 8 (2003), pp. LV-LXV.; פלאי, משה, בכורי העתים – ביכורי ההשכלה: מפתח מוער לבכורי העתים, כתב העת העברי של ההשכלה בגליציה (תקפ"א—תקצ"ב), מאגנס, ירושלים, 2005; הנ"ל, "כתבי העת העבריים הראשונים של ההשכלה העברית: המעבר מ'המאסף' (1783—1811) ל'בכורי העתים' (1820—1831)", קשר, 34 (2006), עמ' 61—77; Idem, "'Biqqure Ha-'Ittim are the First Fruits ... Which Include Some Nice Things and Matters of Knowledge and Benefit': The Hebrew Periodical of the Haskalah in Galicia", Zutot, 4 (2004/ 2007), pp. 122-131

סוג אוביקט: 
Publication