מכתבים

כותר: 
מכתבים
תת-כותר: 
כוללים דברי אגרות אשר הריצו אנשים משכילים איש אל אחיו, בעניני חכמה ומוסר, ידידות שלום ואהבה: להיות לעזר לאנשים צעירים לימים, דורשי לשון עברית
עורך/עורכים: 
מאיר לטריס
מקום פרסום: 
למברג (?), ז'ולקייב (?)
הופיע משנת: 
1827
הופיע עד שנת: 
1827
שפה: 
תאור: 

קובץ משכילי חד-פעמי שכלל 16 מכתבים שהחליפו ביניהם שבעה סופרים וחוקרים מראשי השכלת גליציה, הממוען לקוראים 'צעירים'; הופיע ללא שם העורך, אך מאיר לטריס הזדהה כעורכו בקובץ מאוחר בעריכתו, 'מכתבי בני קדם' (1866). חלק מהמכתבים פורסמו בהמשך בכתב העת 'כרם חמד'.

הערות: 

 

מכתבים: כוללים דברי אגרות אשר הריצו אנשים משכילים איש אל אחיו, בעניני חכמה ומוסר, ידידות שלום ואהבה: להיות לעזר לאנשים צעירים לימים, דורשי לשון עברית, חלק ראשון, [בעריכת מאיר לטריס], [למברג או ז'ולקייב] תקפ"ז. 

תוכן:  

שני עמודים, לא ממוספרים: העורך – 'אל הקורא'

א-ג – מכתב א. מ-ל. [מאיר לטריס]

ג-ז – מכתב ב. א-ע. [ארטר];

ז-ח – ג. ל- (לטריס) – למליץ ש-כ [שלום כהן] בהמבורג

ט-י – ד. א-ג. [אברהם גולדברג]

י-טז – ה. *** [נחמן קרוכמל]

יז-כג – ו. טוביהו [טוביה פדר]

כג-כה – ז. א-ג. [גולדברג]

כו-ל – ח.  מ-ל. [לטריס]

ל-לב – ט.  א-ג. [גולדברג]

לג-לה – י. ג. [גולדברג]

לה-לז – יא. מ-ל. [לטריס]

לז-מ – יב. מ-ל. [לטריס]

מא-מג – יג. *** [קרוכמל]

מג-מח – יד. ** [שלמה יהודה רפפורט]

מט-נב – טו. א-ע [ארטר]

נג-נט – טז. י-ל-מ [יהודה לייב מיזס]

ספרות: גרשם בדר, 'מאיר הלוי' לטריס', אחיאסף, 10, ורשה תרס"ג, 450; יוסף קלוזנר, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, ב, ירושלים 1952, 369—400; גלבוע, 69—70.

סוג אוביקט: 
Publication