כותרמיין בסדר עולה עורך/עורכים מקום פרסום הופיע משנת הופיע עד שנת
השמש הירש לייב גוטליב קולומיה 1889 1889
השחר החדש משה אורנשטיין קרקוב 1893 1893
הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו יעקב בודק, אברהם מנדל מוהר למברג 1837 1839
הצפירה מאיר לטריס ז'ולקייב 1824 1824
הצעיר יצחק פרנהוף, יצחק מרגוליות זלוצ'וב 1910 1910
הציר יצחק ויינרט למברג 1861 1862
הצופה לבית ישראל גרשם בדר קרקוב 1890 1891
הצופה מיכל וולף לבוב 1878 1878
העם דוד ישעיהו זילברבוש קולומיה 1891 1892
המצפה שמעון מנחם לזר קרקוב 1904 1921