Materials regarding elections and appointments ...

CAHJP Code: 
Hm2/8663.2
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
English name: 
Materials regarding elections and appointments of rabbis in: Kuty, Solotvin, Jablonov and Kolomea.

Date of item:

from: 
1935
Size: 
63
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д. 2055

Sprawozdania i statuty dotyczące zgromadzeń lud...

CAHJP Code: 
HM2/8651.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Sprawozdania i statuty dotyczące zgromadzeń ludowych ....

English name: 
reports and statutes regarding public gatherings....

Date of item:

from: 
1927
Size: 
96
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д. 404

Budżet na r. 1907 gmin żydowskich [...] Sołotwi...

CAHJP Code: 
HM2/9509.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Budżet na r. 1907 gmin żydowskich [...] Sołotwina, Łysiec, Bohorodczany, Drohobycz [...]Sprawozdanie statystyczne o stanie gminy żydowskiej w Drohobyczu.

English name: 
Budget for the year 1907 of Jewish communities in [...] Solotvin, Lysiec, Bohorodczany, Drohobycz [...] Statistics regarding the situation of Jewish Community in Drohobycz.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
91
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИА Украины, г. Львов. ф. 146, оп. 51, д. 984

Wykazuczniów i uczennicuczęszczających na kursa...

CAHJP Code: 
HM2/9138.4
Collection name: 
Rada Szkolna Okręgowa w Bohorodczanach
Original name: 

Wykazuczniów i uczennicuczęszczających na kursa hebrajskie w Bohorodczanach

English name: 
Register ofSchoolboys and schoolgirlsattending Hebrew courses in Bohorodczany

Date of item:

from: 
1922
Language: 
Country: 

Systemizing of Teaching position of the Religi...

CAHJP Code: 
HM2/9138.5
Collection name: 
Rada Szkolna Okręgowa w Bohorodczanach
English name: 
Systemizing of Teaching position of the Religion of Moses in Public Schools in Bohorodczany

Date of item:

from: 
1924
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф.

Ire T - pomoc materialna

CAHJP Code: 
HM2/8658.1
Original name: 

Ire T - pomoc materialna

Date of item:

from: 
1936
Language: 
Country: 
Community: 

Wykaz urzędów metrykalnych gmin żydowskich

CAHJP Code: 
HM2/9119.3
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Wykaz urzędów metrykalnych gmin żydowskich

Date of item:

from: 
1923
Size: 
107
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 11, д. 31

Materiały dot. zatwerdzenia budżetów żydowskich...

CAHJP Code: 
HM2/8888.16
Original name: 

Materiały dot. zatwerdzenia budżetów żydowskich gmin wyznaniowych w Łyściu, Bohorodchanach i Sołotwine.

English name: 
MAterials on affirmation of the budgets of the Jewish religious communities in Lysiec, Bohorodchany and Solotvin

Date of item:

from: 
1922
Size: 
30
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, Ivano-Frankivsk, ф. 26сч, оп. 2, д. 104

Materiały dot. utworzenia kursu języka hebraisk...

CAHJP Code: 
HM2/9138.3
Collection name: 
Rada Szkolna Okręgowa w Bohorodczanach
Original name: 

Materiały dot. utworzenia kursu języka hebraiskiego w Bohorodczanach. Statut "Zydowskigo Towarzystwa Szkoły Ludowej i Srednej" we Lwowie.

Date of item:

from: 
1922
Size: 
19
Language: 
Country: 
Origin: 
GAIFO, Ivano-Frankivsk, f. 273, op. 1, d. 78

Okólnik, protokoły, korespondencja i inne mater...

CAHJP Code: 
HM2/9138.6
Collection name: 
Rada Szkolna Okręgowa w Bohorodczanach
Original name: 

Okólnik, protokoły, korespondencja i inne materiały dot. Prowadzenia spisu dzieci w pow. Bohorodczańskim.”Wykazy statystyczne spisu ludności w Bohorodczanach i Dolinie w dniu 30.9.1921 r.”

Date of item:

from: 
1926
Size: 
43
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 273, оп. 1, д. 150