Korespondencja ze starostwem w sprawie zezwolen...

CAHJP Code: 
HM3/599.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie zezwolenia Wagenowi Samuelowi na utrzymywanie prywatnej szkoły handlowej we Lwowie (plan nauki).

Date of item:

from: 
1898
Size: 
20
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 53 1181

Korespondencja ze starostwem i z przełożonymi g...

CAHJP Code: 
HM3/599.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem i z przełożonymi gminy wyznaniowej Żydowskiej w sprawie restauracji i konserwacji starej "Wielkiej" synagogi w Przemyśliu (przedmiar i kostorys; plan; szkic restauracji; też w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1913
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 53 1174

Korespondencja ze starostwem w Tłumaczu w spraw...

CAHJP Code: 
HM3/599.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Tłumaczu w sprawie zatwierdzeniaproektu Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Tłumaczu(Protokoły, Statut).

Date of item:

from: 
1899
Size: 
44
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 517

Korespondencja ze starostwem w Stanisławowie w ...

CAHJP Code: 
HM3/599.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Stanisławowie w sprawie zatwierdzeniaproektu Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Stanisławowie(wykaz członków Rady; Protokoły, Statut w języku Polskim i Niemieckim; sprawozdania).

Date of item:

from: 
1898
Size: 
117
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 462

Korespondencja ze starostwem w Stanislawowie w ...

CAHJP Code: 
HM3/599.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Stanislawowie w sprawieproektu Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Stanislawowie(spis członków rady; Protokoły, Statut w języku Polskim i Niemieckim).

Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 461

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie i usunięciaprowadzących metryki (sprawozdania, zażalenia).

Date of item:

from: 
1903
Size: 
51
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 445

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie w związku z wyborami do zarządu gminy (sprawozdania, skargi; imiona członków).

Date of item:

from: 
1900
Size: 
121
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 444

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spra...

CAHJP Code: 
HM3/599.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie w związku z wyborami do zarządu gminy (sprawozdania, skargi).

Date of item:

from: 
1892
Size: 
78
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 443

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w spr...

CAHJP Code: 
HM3/598.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Śniatynie w sprawie proektu Statutu gminy wyznaniowej Żydowskiej w Zabłotowie (protokoły, Statut).

Date of item:

from: 
1898
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 441

Korespondencja ze starostwem w Rohatynie w spr...

CAHJP Code: 
HM3/598.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w Rohatynie w sprawie protestów mieszkańców gminy wyznaniowej Żydowskiej w Rohatynie w związku z nałożonym datkiem domestykalnym.

Date of item:

from: 
1901
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51-B 405