Korespondencja ze starostwami w sprawach zmian ...

CAHJP Code: 
HM3/595.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach zmian w katastrze gmin wyznaniowych Żydowskich Galicji: (wykazy, sprawozdania)

Date of item:

from: 
1898
Size: 
153
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 227

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/595.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: wydzielenie z gmin i przydzielenie do gmin miejscowośći (Myślenice, Lipsko, Podgórze, Podwołoczyska, Rybotycze, Zbaraż, Jaryczów Nowy, Busk i inne), zmiany w okręgach metrykalnych izraelickich; spis rządu gminy w Kulikowie.

Date of item:

from: 
1897
Size: 
41
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 226

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/595.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: kwalifikowane prowadzenie ksieg metrykalnych w Galicji (sprawa malżenstwa i nieślubnych dzieci w Lesko).

Date of item:

from: 
1898
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 211

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/595.03
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: sprawy rabinów (Sprawozdania, skargi, procesy, relacje, doniesienia; też znajdują się imiona rabinów) w Czortkowie, Złoczowie, Brzeżanach, Narajowie, Zaleszczykach,Tarnobrzegu.

Date of item:

from: 
1897
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 177

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/595.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: sprawy rabinów w Kutach, Założcach, Samborze, Komarnie, Rudkach, Tyczynie (Sprawoznia, doniesienia; też znajdują się imiona rabinów).

Date of item:

from: 
1897
Size: 
34
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 175

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/595.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: wybory rabinów, rekursy (w Lesko, Baranowie, Jeziernie, Kolbuszowie, Dolinie, Starym Siołie, Rawie, Monasterzysku i in.), rocznej płacy, datków (w Rudniku, Radomysliu, Lesku, Uhnowie, Lwowie i in.), sprostowania metryki, synagogi (Komarna), stworzenia gminy Żydowskiej w Jaworowie, w sprawach gminy w Samborze, gminy w Dobromilu, minjanu w Baranowie, Zalesczykach; konflikty (też znajdują się imiona rabinów).

Date of item:

from: 
1897
Size: 
144
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 170

Korespondencja i materiały w sprawie stowarzysz...

CAHJP Code: 
HM3/590.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja i materiały w sprawie stowarzyszenia "Poalei Cion" w Borisławiu; stowarzyszenia kulturalno-oświatowego Związku robotniczego "Nowe życie" w Borysławiu (Statut, doniesienia o działalności komunistycznej; pieśni revolucyjne).

Date of item:

from: 
1920
Size: 
62
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 8 4888

Korespondencja z Namiestnictwem we Lwowie o roz...

CAHJP Code: 
HM3/590.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Namiestnictwem we Lwowie o rozpoczęciu wydawnictwa "Neue Lemberger Zeitung" (dziennika) w języku niemieckim (redaktor Emil Oplatka) od marca 1917 r. (Dołączono też numer pisma).

Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 8 3883

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/8658.4
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. wyborów Zarządu Gmin wyznanioweych żydowskich w miejscowościach:...Sołotwina, ...,Stanislawow..

English name: 
Protocols, reports, correspondence and other materials related do the elections of board in Jewish communities: Solotvin, Stanislavov and others

Date of item:

from: 
1932
Size: 
427
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д. 2054

Sprawozdania z działalności partii "Sionistów-r...

CAHJP Code: 
HM2/8651.8
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Sprawozdania z działalności partii "Sionistów-rewizjonistów w... Bohorodczanach, Horodence, Nadwórnej....

English name: 
Reports regarding the activities of Zionists-Revisionists in Bohorodczany, Horodenka, Nadvorna.....

Date of item:

from: 
November 1926
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 2, оп. 1, д. 535