Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów pr...

CAHJP Code: 
HM3/1403.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów przeciwko wynnikom wyborów, przeprowodzonym w gminach żydowskich, przeciw podwyszenia datków od rzezi bydła i innych przekroczeń, czynionych przez urządników w miastach: Zaleszczyki, Przemyśl, Sołotwina, Brzeżany, Rosulna, Zabłotów, Jawożno, Pilzno, Nowosiołki, Nadwórna, Kołomyja, Brody, Lwów, Złoczów, Ropczyce i inne.
W sprawie - Rekursy rabinów, przeciw orzeszenia Namiestnictwa o nabyciu ogulnego wykształcenia przy uzyskaniu posady rabinackiej z miast: Trembowla, Szczerzec, Skawina, Podkamień, Kraków, Pruchnik, Kuty i inne.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1900
Size: 
126
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.371
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmian ...

CAHJP Code: 
HM3/1403.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmian statutów, wyborów zwierchności i rabinów (z nazwiskami) w Gminach żydowskich Galicji: Chyrów, Skole, Stara Sol, Nowy Sącz, Nisko, Rymanów, Jaryczów Nowy, Potok Złoty, Krakowiec, Żabie, Jaworów, Tarnopol, Rozwadów, Złoczów, Komarno i Ropczyce.
Zawierają statut wzorowy dla izraelickich gmin wyznaniowych w Galicji.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1900
Size: 
182
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.363
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmian ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.36
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmian statutów, wyborów zwierchności i rabinów (z nazwiskami) w Gminach żydowskich Galicji: Kołomyja, Skole, Knihyniczy, Sambor, Strzeliska, Potok Złoty, Dąbrowa, Krakowiec, Podwołoczyska, Podkamien, Żabie, Skałat, Wola Michowa, Czudec, Rymanów, Dobromil, Witków Nowy, Rohatyn, Strusów, Chyrów, Grzymalów, Jaworów, Stara Sol, Jaryczów Nowy, Przeworsk, Skała i  Ropczyce.
Zawierają statut wzorowy dla izraelickich gmin wyznaniowych w Galicji.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1900
Size: 
223
Language: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.363
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Safa Berura" w Rożnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
33
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7977
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Towarzystwa dla udziełania młodzieży nauk religii mojżeszowej i zapoznanie jej z zasadami Talmudu "Jeschiwas Eiz Chaim" we Lwowie, z dołączeniem statutów. W sprawie: Wykaz nazwisk założycieli tego Tawarzystwa wsród których rabiny Tzwi Hirsch Ornstein, Abraham Leib Bach, Uri Wolf Salat, Saul Rokach i Leib Braude; Odpowiedz na oskarzenie anonimowe w używaniu funduszów stowarzyszenia do interesów lichwiarskich i jego lokalu jako schronisko dla zbiegów wojskowych, z wiadomościami dziejowymi, dotyczącymi działalnosci "Jeschiwas Eiz Chaim" we Lwowie (1905).

Date of item:

from: 
1884
  -  
to: 
1910
Size: 
47
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2574
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Towarzystwa dla udziełania młodzieży nauk religii mojżeszowej i zapoznanie jej z zasadami Talmudu "Jeschiwas Eiz Chaim" we Lwowie, z dołączeniem statutów. W sprawie: Wykaz nazwisk założycieli tego Tawarzystwa wsród których rabiny Tzwi Hirsch Ornstein, Abraham Leib Bach, Uri Wolf Salat, Saul Rokach i Leib Braude; Odpowiedz na oskarzenie anonimowe w używaniu funduszów stowarzyszenia do interesów lichwiarskich i jego lokalu jako schronisko dla zbiegów wojskowych, z wiadomościami dziejowymi, dotyczącymi działalnosci "Jeschiwas Eiz Chaim" we Lwowie (1905).

Date of item:

from: 
1884
  -  
to: 
1910
Size: 
47
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2574
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Dobroczynnego towarzystwa "Przytułek izraelickiej dziatwy w Krakowie", jednym z zalożycieli którego był rabin Dr. Ozyasz Thon, z dołaczeniem statutu.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1910
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.924
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1399.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu stowarzyszenia "Zichron huraw Uri Zew Wolf" we Lwowie (pamięci ojca rabina Meszulima Salata Wybranówskiego) z dołączeniem statutu. Zawierają zawiadomienie przewodniczącego Markusa Hübsa z 1904 r. ze wyżej wymienione stowarzyszenie już nie istnieje.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1913
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.482
Site collections: 

Koresondencja z okręgowymi radami szkolnymi w s...

CAHJP Code: 
HM3/1310.05
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Koresondencja z okręgowymi radami szkolnymi w sprawie udzielenia nauki religji mojżeszowej i języka hebrajskiego w szkołach obecnych ludowych z nazwiskami nauczycieli z miast: Drohobycz, Borysław, Turka, Lwów, Tyśmienica, Gródek, Rudki, Janów, Komarno, Sambor, Felsztyn, Stara Sól, Przemyśl, Dobromil, Mościska, Jaworów, Kulików, Magierów, Potylicz, Żółkiew, Szczerzec, Strzeliska, Nawarja, Podhajce, Jaryczów Nowy, Wielkie Oczy, Krakowiec, Delatyn, Sołotwina; i z powiedomieniami w tej sprawie z okręgów szkolnych z miast: Myślenice, Stanisławów, Grodek Jagiełoński, Sambór, Zaleszczyki, Czortków, Śniatyn, Kraków, Kołomyja, Tarnów, Rzeszów, Stryj, Pilzno.     
Zawierają plan zaprowadzenia nauki religji mojżeszowej i języka hebrajskiego dla szkół  nieżydowskich, przedłożony przez Przełożeństwo zboru izraelickiego we Lwowie.

Date of item:

from: 
1883
  -  
to: 
1888
Size: 
179
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.2122
Site collections: 

Korespondencja w sprawie napisania i wydania po...

CAHJP Code: 
HM3/1308.03
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja w sprawie napisania i wydania podręcznika profesora Dawida Rosenmanna z Krakowa "Biblja dla szkól średnich i wydziałowych" do nauki religji mojżeszowej w szkołach średnich. Zawierają: recenzji rabina Dr. Lewi Freunda i częśc rękopisu podręcznika.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1920
Size: 
64
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.1, д.6090
Site collections: