קרקוב

Author: 
בוסק, מאיר
Publication title: 
קרקוב
Source published in: 
מחניים, ק"כ - על קהילות הקודש בגולה שחרבו (1968), ק-קח.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1968
Publication Language: 
Community: 

ספר קראקא: עיר ואם בישראל

Author: 
באומינגר, אריה, מאיר בוסק ונתן מיכאל גלבר (ע')
Publication title: 
ספר קראקא: עיר ואם בישראל
Publisher: 
מוסד הרב קוק וארגון יוצאי קראקא בישראל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1959
Publication Language: 
Community: 

קראקא

Author: 
קרל, צבי
Publication title: 
קראקא
Source published in: 
פישמן [מימון] הכהן יהודה לייב (ע'), ערים ואמהות בישראל: מצבת קודש לקהילות ישראל שנחרבו בידי עריצים וטמאים במלחמת העולם האחרונה, ב', 284—354.
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1948
Publication Language: 
Remarks: 

For a review of the chapter – see the comment in Hebrew.

Community: 

שטרייט ארום בארימטער קראקעווער שוהל: די אין לעגענדע-איינגעוויקעלטע ר' אייזיק יעקעל'ס שוהל און די פראבלעם וואס זי האט ארויסגערופען

Author: 
מקלר, דוד לייב
Publication title: 
שטרייט ארום בארימטער קראקעווער שוהל: די אין לעגענדע-איינגעוויקעלטע ר' אייזיק יעקעל'ס שוהל און די פראבלעם וואס זי האט ארויסגערופען ביי די קראקעווער אידען. – די נאציאנאלע קירך אין קאמף געגען פויבסט. – אפקלאנגען פון היינטיגען און אמאליגען פוילען
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 8, חוברת אוקטובר 1948, 11—12.
Publisher: 
גאליציאנער פארבאנד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1948
Publication Language: 
Remarks: 

[The synagogue of Rabbi Isaac Yekels, the legend surrounding it which spurred problems for the Jews of Krakow – the national church in the fight against the Pope – reverberations from Poland both today and formerly

Community: 

קראקע – דער שטאלץ פון גאליציאנער אידענטום

Author: 
קירשנבוים, יעקב
Publication title: 
קראקע – דער שטאלץ פון גאליציאנער אידענטום
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 4, 2—3 (מרץ-אפריל 1945), 6—8.
Publisher: 
גאליציאנער פארבאנד
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1945
Publication Language: 
Remarks: 

[Kraków – Galician Jewish pride]

Community: 

קרקא היהודית (המדור 'קהלות ישראל בתפוצות הגולה')

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
קרקא היהודית (המדור 'קהלות ישראל בתפוצות הגולה')
Source published in: 
גזית, כרך 6: חוברת ה-ו (סה-סו), ינואר-פברואר 1944, 10—14; חוברת ז (סז), אדר, מרץ, 10—12; חוברת ח (סח), ניסן, אפריל, 8—11.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1944
Publication Language: 
Community: 

קראקא עיר אבות (המדור 'קהלות ישראל בתפוצות הגולה')

Author: 
ליפשיץ, אריה
Publication title: 
קראקא עיר אבות (המדור 'קהלות ישראל בתפוצות הגולה')
Source published in: 
גזית, כרך 6, חוברת ה-ו (סה-סו), ינואר-פברואר 1944, 6—9.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1944
Publication Language: 
Community: 

קרקוב – עיר מולדתי (המדור 'קהלות ישראל בתפוצות הגולה')

Author: 
לזר, דוד
Publication title: 
קרקוב – עיר מולדתי (המדור 'קהלות ישראל בתפוצות הגולה')
Source published in: 
גזית, כרך 6, חוברת ה-ו (סה-סו), ינואר-פברואר 1944, 1—5.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1944
Publication Language: 
Community: 

קראקע

Author: 
שטיין, קלמן
Publication title: 
קראקע
Source published in: 
גולדברג אברהם (ע'), פוילישע אידען, 10 (1942), 45—51.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1942
Publication Language: 
Remarks: 

[Kraków]

Community: 

קראקע – מיין געבורטסטאג (מיין ענטפער אויף לעאפאלד אינפעלד'ס בוך 'קוועסט')

Author: 
לנדא, שאול רפאל
Publication title: 
קראקע – מיין געבורטסטאג (מיין ענטפער אויף לעאפאלד אינפעלד'ס בוך 'קוועסט')
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 1, 4 (ספטמבר 1942), 6—7, 11
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1942
Publication Language: 
Remarks: 

[Kraków – My hometown (my response to Leopold Infeld’s book 'Quest’)]

Community: