בקולומיי החרבה: רשמי מסע בקולומיה ובסביבתה

Author: 
נשר, אליהו (אדי אדלר)
Publication title: 
בקולומיי החרבה: רשמי מסע בקולומיה ובסביבתה
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1998
Publication Language: 
Community: 

ליז'נסק: ספר זכרון לקדושי ליז'נסק שנספו בשואת הנאצים

Author: 
רבין חיים (ע')
Publication title: 
ליז'נסק: ספר זכרון לקדושי ליז'נסק שנספו בשואת הנאצים
Publisher: 
ארגון עולי ליז'נסק בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (3-255) and in Yiddish (257-469).

Community: 

ספר יזכור: מוקדש ליהודי העירות שנספו בשואה בשנים 1939-44: לינסק, איסטריק, בליגרוד, ליטוביסק והסביבה

Author: 
מרק, נתן ושמעון פרידלנדר
Publication title: 
ספר יזכור: מוקדש ליהודי העירות שנספו בשואה בשנים 1939-44: לינסק, איסטריק, בליגרוד, ליטוביסק והסביבה
Publisher: 
ועדת הספר של ארגון 'ליבאי'
Publishing place: 
ישראל
Date: 
1965
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts about Lesko (2-186), Ustrzyki Dolne (187-223), Baligród (224-226), Lutowiska
(227-271), and the surrounding villages (272-298): for expansion, see the comment in Hebrew.

ספר סוקל, טרטקוב, ורנז', סטוינוב והסביבה

Author: 
חומט, אברהם
Publication title: 
ספר סוקל, טרטקוב, ורנז', סטוינוב והסביבה
Publisher: 
ארגון יוצאי סוקל והסביבה
Publishing place: 
ישראל
Date: 
1968
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts on Sokal (11-390), Tartakuv (391-444), Varjazh (445-461) and Stoyanuv
(463-495).

קולומיאה

Author: 
ברור, אברהם יעקב
Publication title: 
קולומיאה
Source published in: 
הצפה, שנה 6, גיליון 1,814, 24.12.1943, 4.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1943
Publication Language: 
Remarks: 

appeared also as a seperate publication, Tel Aviv 1944.

Community: 

ספר זכרון לראשוני העיר קולומיאה וגדוליה

Author: 
תאומים, חיים צבי
Publication title: 
ספר זכרון לראשוני העיר קולומיאה וגדוליה
Publishing place: 
קולומיאה
Date: 
1913
Publication Language: 
Remarks: 

Reprinted – Israel 1969.

Community: 

זכרונות און געשטאלטן, 1—2, 1962—1982

Author: 
ברנשטיין, בן-ציון/צבי
Publication title: 
זכרונות און געשטאלטן, 1—2, 1962—1982
Publishing place: 
1 - לונדון; 2 - תל-אביב
Date: 
1962
Publication Language: 
Remarks: 

[Memories and images]
On the community of Przemyślany

Community: 

סטניסלבוב – עיר מולדתי (המדור 'קהלות ישראל בתפוצות הגולה')

Author: 
טלפיר, גבריאל
Publication title: 
סטניסלבוב – עיר מולדתי (המדור 'קהלות ישראל בתפוצות הגולה')
Source published in: 
גזית, כרך 8, חוברת ה-ו (פט-צ), ינואר-פברואר 1946, 1—7.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1946
Publication Language: 

תולדות היהודים בסטניסלבוב

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
תולדות היהודים בסטניסלבוב
Source published in: 
גזית, כרך 8: חוברת ה-ו (פט-צ), אדר תש"ו, ינואר-פברואר 1946, 7—9; חוברת ז-ח (צא-צב), מרץ-אפריל 1946, 47—49.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1946
Publication Language: 

סטניסלאב' (כרך חמישי בסדרה: פישמן [מימון] הכהן יהודה לייב (ע'), ערים ואמהות בישראל: מצבת קודש לקהילות ישראל שנחרבו בידי עריצים וטמ

Author: 
סדן, דב ומנחם גלרטר
Publication title: 
סטניסלאב' (כרך חמישי בסדרה: פישמן [מימון] הכהן יהודה לייב (ע'), ערים ואמהות בישראל: מצבת קודש לקהילות ישראל שנחרבו בידי עריצים וטמאים במלחמת העולם האחרונה)
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1952
Publication Language: 
Remarks: 

For reviews: see the comment in Hebrew.