מיין שטעטל סאסאוו

Author: 
רפאל, משה
Publication title: 
מיין שטעטל סאסאוו
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1979
Publication Language: 
Remarks: 

[My town Sasów]

Community: 

סאסוב: מצבה לעירתי (ספרית במישור, י)

Author: 
ורפל [רפאל], יצחק
Publication title: 
סאסוב: מצבה לעירתי (ספרית במישור, י)
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1945
Publication Language: 
Remarks: 

For a review of the book and its reprinting – see the comment in Hebrew.

Community: 

משנה לשנה, שלוש חוברות, 1975, 1977, 1979

Publication title: 
משנה לשנה, שלוש חוברות, 1975, 1977, 1979
Publisher: 
ארגון יוצאי סאנוק והסביבה בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1975
Publication Language: 
Community: 

סאנוק: ספר זכרון לקהילת סאנוק והסביבה

Author: 
שרביט, אלעזר (ע')
Publication title: 
סאנוק: ספר זכרון לקהילת סאנוק והסביבה
Publisher: 
ארגון יוצאי סאנוק והסביבה בישראל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1969
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts on the town in Hebrew (12-466) and in Yiddish (467-556), and a part on nearby towns
(557-566). For details, as well as a reference to a review – see the comment in Hebrew.

Community: 

ספר סאמבור - סטארי-סאמבור: פרקי עדות וזכרון לקהילות סאמבור - סטארי-סאמבור מראשיתן ועד חורבנן

Author: 
מנור, אלכסנדר (ע')
Publication title: 
ספר סאמבור - סטארי-סאמבור: פרקי עדות וזכרון לקהילות סאמבור - סטארי-סאמבור מראשיתן ועד חורבנן
Publisher: 
ארגון יוצאי סאמבור - סטארי-סאמבור והסביבה בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1980
Publication Language: 
Remarks: 

The book includes a part in Hebrew (11-280), a part in Yiddish (282-323), and a section in English.
On pages 278-280 – there is a list of victims who were residents of the towns and villages in the
surrounding area (detailed in the comment in Hebrew).

Community: 

The Book of Stryzow and Vicinity

Author: 
Berglass Itzhok and Shlomo Yahalomi-Diamond (eds.)
Publication title: 
The Book of Stryzow and Vicinity
Publishing place: 
Los Angeles
Date: 
1990
Publication Language: 
Remarks: 

Translated from the Hebrew-Yiddish Original (1969) by Harry Langsam.

Community: 

ספר סטריזוב והסביבה

Author: 
ברגלס, יצחק ושלמה יהלומי (דיאמנט) (ע')
Publication title: 
ספר סטריזוב והסביבה
Publisher: 
ארגון יוצאי סטריזוב בישראל ובתפוצות
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1969
Publication Language: 
Remarks: 

(Includes parts in Hebrew (5-254) and in Yiddish (255-462
Appeared also in English, Los-Angeles 1990.

Community: 

רבי הראשון ר' אליהו דוד בסטריז'וב (גליציה): חומשו של הרמבמ"ן

Author: 
מוסלר, משה
Publication title: 
רבי הראשון ר' אליהו דוד בסטריז'וב (גליציה): חומשו של הרמבמ"ן
Source published in: 
ידע-עם, כרך ב, חוברת א (1953), 69.
Publisher: 
ידע עם
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 
Community: 

בית הכנסת ובית הקברות בסטרינוב [סטריזוב]

Author: 
מוסלר, משה
Publication title: 
בית הכנסת ובית הקברות בסטרינוב [סטריזוב]
Source published in: 
ידע-עם, כרך א, חוברת י (1953), 121.
Publisher: 
ידע עם
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1953
Publication Language: 
Community: 

הזעקה האילמת: תולדות יהודי העיר סטרי, גליציה המזרחית, פולין, בעת מלחמת העולם השנייה

Author: 
נוסנבלט, יצחק
Publication title: 
הזעקה האילמת: תולדות יהודי העיר סטרי, גליציה המזרחית, פולין, בעת מלחמת העולם השנייה
Publisher: 
עקד
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1988
Publication Language: 
Community: