קולומיאה

Author: 
ברור, אברהם יעקב
Publication title: 
קולומיאה
Source published in: 
הצפה, שנה 6, גיליון 1,814, 24.12.1943, 4.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1943
Publication Language: 
Remarks: 

appeared also as a seperate publication, Tel Aviv 1944.

Community: 

ספר זכרון לראשוני העיר קולומיאה וגדוליה

Author: 
תאומים, חיים צבי
Publication title: 
ספר זכרון לראשוני העיר קולומיאה וגדוליה
Publishing place: 
קולומיאה
Date: 
1913
Publication Language: 
Remarks: 

Reprinted – Israel 1969.

Community: 

זכרונות און געשטאלטן, 1—2, 1962—1982

Author: 
ברנשטיין, בן-ציון/צבי
Publication title: 
זכרונות און געשטאלטן, 1—2, 1962—1982
Publishing place: 
1 - לונדון; 2 - תל-אביב
Date: 
1962
Publication Language: 
Remarks: 

[Memories and images]
On the community of Przemyślany

Community: 

סטניסלבוב – עיר מולדתי (המדור 'קהלות ישראל בתפוצות הגולה')

Author: 
טלפיר, גבריאל
Publication title: 
סטניסלבוב – עיר מולדתי (המדור 'קהלות ישראל בתפוצות הגולה')
Source published in: 
גזית, כרך 8, חוברת ה-ו (פט-צ), ינואר-פברואר 1946, 1—7.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1946
Publication Language: 

תולדות היהודים בסטניסלבוב

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
תולדות היהודים בסטניסלבוב
Source published in: 
גזית, כרך 8: חוברת ה-ו (פט-צ), אדר תש"ו, ינואר-פברואר 1946, 7—9; חוברת ז-ח (צא-צב), מרץ-אפריל 1946, 47—49.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1946
Publication Language: 

סטניסלאב' (כרך חמישי בסדרה: פישמן [מימון] הכהן יהודה לייב (ע'), ערים ואמהות בישראל: מצבת קודש לקהילות ישראל שנחרבו בידי עריצים וטמ

Author: 
סדן, דב ומנחם גלרטר
Publication title: 
סטניסלאב' (כרך חמישי בסדרה: פישמן [מימון] הכהן יהודה לייב (ע'), ערים ואמהות בישראל: מצבת קודש לקהילות ישראל שנחרבו בידי עריצים וטמאים במלחמת העולם האחרונה)
Publisher: 
מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1952
Publication Language: 
Remarks: 

For reviews: see the comment in Hebrew.

עם יהודי סטניסלבוב בימי מלחמה, תרגם מכתב יד פולני יוסף כהן, התקינה לדפוס שרה מאיר

Author: 
ליבסמן, אברהם
Publication title: 
עם יהודי סטניסלבוב בימי מלחמה, תרגם מכתב יד פולני יוסף כהן, התקינה לדפוס שרה מאיר
Publisher: 
בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1980
Publication Language: 

ספר זכרון לקהילת קולומיה והסביבה

Author: 
נוי, דב ומרדכי שוצמן (ע')
Publication title: 
ספר זכרון לקהילת קולומיה והסביבה
Publisher: 
ארגון יוצאי קולומיה והסביבה בארץ ובתפוצות
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1975
Publication Language: 
Community: 

היהדות החרדית בקולומיה

Author: 
ראט, משה
Publication title: 
היהדות החרדית בקולומיה
Source published in: 
סיני, שנה 20, כרך 40 (תשי"ז), רצב-שפז.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1957
Publication Language: 
Community: 

פנקס קאלבושאוו (קאלבסוב)/ Kolbuszowa Memorial book

Author: 
בידרמן, ישראל מרדכי (ע')
Publication title: 
פנקס קאלבושאוו (קאלבסוב)/ Kolbuszowa Memorial book
Publisher: 
די פארייניקטע (יונייטער) קאלבושאווער
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1971
Publication Language: 
Remarks: 

Mainly in Yiddish, but there are also a sections in Hebrew (627-720) and in English.
Yet included in the book is an article about the town Majdan.
details – in the comment in Hebrew, which also includes a reference to reviews of the book.

Community: