בין שני עולמות - יעקב שמואל ביק בין השכלה לחסידות - עיון מחודש

Author: 
ורסס, שמואל
Publication title: 
בין שני עולמות - יעקב שמואל ביק בין השכלה לחסידות - עיון מחודש
Source published in: 
גלעד, 9 (1986), 27—76
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1986
Publication Language: 
Remarks: 

And again: ורסס, שמואל, מגמות וצורות בספרות ההשכלה, מאגנס, ירושלים 1990, 110—159

Grammatical Gender in the Early Modern Hasidic Hebrew Tale

Author: 
Kahn Lily
Publication title: 
Grammatical Gender in the Early Modern Hasidic Hebrew Tale
Source published in: 
Hebrew Studies, 54, 133-165
Publishing place: 
Wisconsin, Madison
Date: 
2013
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to Menachem Mendel Bodek's collection of Hassidic stories

המעשייה "אם לא למעלה מזה" ומקורה החסידי

Author: 
רוס, ניחם
Publication title: 
המעשייה "אם לא למעלה מזה" ומקורה החסידי
Source published in: 
מחקרי ירושלים בספרות עברית, כו (2003), 69—99
Date: 
2003
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

On Yitzchak Leibush Peretz's story and it's source in the collection of Hassidic sotries 'מפעלות הצדיקים' by Menachem Mendel Bodek

Grammatical Similarities between Nineteenth-Century Hasidic and Maskilic Hebrew Narratives

Author: 
Kahn Lily
Publication title: 
Grammatical Similarities between Nineteenth-Century Hasidic and Maskilic Hebrew Narratives
Source published in: 
Hebrew Studies, 53 (2012), 179-201
Publishing place: 
Wisconsin, Madison
Date: 
2012
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including references to Menachem Mendel Bodek's collection of Hassidic stories

פרק ג: מנחם מנדל בודק

Author: 
נגאל, גדליה
Publication title: 
פרק ג: מנחם מנדל בודק
Source published in: 
נגאל, גדליה, מלקטי הסיפור החסידי, 30—52.
Publisher: 
כרמל
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1995
Publication Language: 
Subjects: 

מבוא

Author: 
נגאל, גדליה
Publication title: 
מבוא
Source published in: 
בודק, מנחם מנדל, סיפורים חסידיים: הוצאה ביקורתית בההדרת גדליה נגאל, 6—23
Publisher: 
ירון גולן
Publishing place: 
ישראל
Date: 
1990
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

About Menachem Mendel Bodek and his literary work.
Review articles:
גנוז יצחק, 'שער לסיפור העממי – מנחם מנדל בודק: סיפורים חסידיים/ הוצאה ביקורתית מאת גדליה נגאל/ הוצאת ירון גולן, ת"א', האומה, שנה כט, חוברת 107 (2001), 370—371.
רז שמחה, 'סיפורים חסידיים מאת מנחם מנדל בודק', מבוע (ירושלים), כה (תשנ"ג-נ"ד), 226—227: עם הופעת המהדורה המדעית מאת גדליה נגאל.
Reprint of Gedaliah Nigal's Introduction:
'מבוא לספרי מנחם מנדל בודק', נגאל גדליה, סיפורים חסידיים מלמברג-לבוב: ספרי פרומקין-רודקינסון ובודק, המכון לחקר הספרות החסידית, ירושלים תשס"ו, 159—178.

מנחם מנדל בודק

Author: 
נגאל, גדליה
Publication title: 
מנחם מנדל בודק
Source published in: 
נגאל, גדליה, הסיפורת החסידית: תולדותיה ונושאיה, 31—36.
Publisher: 
י' מרכוס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1981
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including the following chapters on his books: מעשה צדיקים, 34; פאר מקדושים, 34; קהל קדושים, 35; מפעלות הצדיקים, 35; סדר הדורות מתלמידי הבעש"ט ז"ל', 35—36)

הרבנים מטארנופול ופרוביזנא: הגה"צ רבי דוד מנחם מאניש באב"ד, מטארנופול [...]

Author: 
קלפהולץ, ישראל
Publication title: 
הרבנים מטארנופול ופרוביזנא: הגה"צ רבי דוד מנחם מאניש באב"ד, מטארנופול [...]
Source published in: 
קלפהולץ, ישראל, גדולי חסידי בעלז: תיאור קובץ דמויות הוד של גדולי חסידי בעלז מלפני השואה, חלק ראשון: זוהר דמותם של אדמו"רים ורבנים, צד-קפו.
Publisher: 
פאר הספר
Publishing place: 
בני-ברק – תל-אביב
Date: 
1974
Publication Language: 
Subjects: 
Community: 

הגאון ר' יואל אשכנזי

Author: 
לייטר, משה
Publication title: 
הגאון ר' יואל אשכנזי
Source published in: 
קרוא, ברוך ואליעזר בונה (באומן) (ע'), ספר קהילת זלוצ'וב, 407—412.
Publisher: 
עידית – ארגון יוצאי זלוצ'וב
Publishing place: 
תל אביב
Date: 
1967
Publication Language: 
Subjects: 

רבני זלוצ'וב וצדיקיה

Author: 
אימבר, דוד
Publication title: 
רבני זלוצ'וב וצדיקיה
Source published in: 
קרוא, ברוך ואליעזר בונה (באומן) (ע'), ספר קהילת זלוצ'וב, 245—251
Publisher: 
עידית – ארגון יוצאי זלוצ'וב
Publishing place: 
תל אביב
Date: 
1967
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including the chapter: 'ר' יואל אשכנזי ז"ל' (249—251)