הסוד המשיחי של החסידות

Author: 
אלטשולר, מור
Publication title: 
הסוד המשיחי של החסידות
Publisher: 
הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה – זמורה-ביתן
Publishing place: 
חיפה
Date: 
2002
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

About Rabbi Jehiel Michael Jungerlive

"עולם ה' דברך בשמים": עיונים בתורה מוקדמת של הבעש"ט וגלגוליה בחסידות

Author: 
אידל, משה
Publication title: 
"עולם ה' דברך בשמים": עיונים בתורה מוקדמת של הבעש"ט וגלגוליה בחסידות
Source published in: 
קבלה, 20 (תשס"ט), 219—286
Publishing place: 
לוס אנג'לס
Date: 
2009
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Includes a reference to Rabbi Chaim Tyrer

The 'Hungarian singer' on the Carpathian Hasidim

Author: 
Pálfalvi, Lajos
Publication title: 
The 'Hungarian singer' on the Carpathian Hasidim
Source published in: 
Molisak, Alina, Wierzejska, Jagoda (eds.), Galician Polyphony: Places and Voices, 157-165
Publisher: 
Dom Wydawniczy Elipsa
Publishing place: 
Warsaw
Date: 
2015
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Inlcuding about Rabbi Moshe Teietelbaum

מבשרי האולטרה-אורתודוקסיה בגליציה ובהונגריה: ר' מנחם מנדל מרימנוב ותלמידיו

Author: 
שלמון, יוסף
Publication title: 
מבשרי האולטרה-אורתודוקסיה בגליציה ובהונגריה: ר' מנחם מנדל מרימנוב ותלמידיו
Source published in: 
זהויות, 2 (תשע"ג), 25—54
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2013
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

And again, in: הנ"ל, ‏ובחקתיהם לא תלכו: נתיבות בחקר האורתודוקסיה (אסופות, יח), מוסד ביאליק, ירושלים תשע"ט 2019, 48—80
Including the parts:
51—58 – 'גליציה – מרכז המאבק בין חסידות להשכלה'
59 – 'מדיניות השלטונות בגליציה'
60—68 – פרקים על מנחם מנדל מרימנוב
68—79 'התשפטותה של תורת ר' מנחם מנדל בגליציה, בהונגריה, בבוקובינה ובטרנסילבניה' – כולל תתי-הפרק: 'ר' צבי הירש מזידיטשוב' (69); 'ר' מנחם מנדך מקוסוב ובנו ר' חיים הגר' (70); 'ר' יחזקאל פנט ובניו' (70—72); 'ר' משה טייטלבוים מאויהל' (72); 'ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב' (72—76); ר' חיים הלברשטאם מצאנז' (76—77); 'ר' שלום רוקח מבעלז' (78—79).
‏ובאנגלית:
Salmon, Yosef, 'The precursors of Ultra-Orthodoxy in Galicia and Hungary: Rabbi Menachem Mendel Torem of Rymanów and his disciples', Modern Judaism (Baltimore, Md.), 36, 2 (2016), 115-143.

Leadership as Individual Relationships: A Close Study of the 'No'am Elimelekh'

Author: 
Leader, Ebn D.
Publication title: 
Leadership as Individual Relationships: A Close Study of the 'No'am Elimelekh'
Source published in: 
Evan-Mayse, Ariel and Arthur Green (eds.), Ron Yaḥad: Studies in Jewish Thought and Theology in Honor of Nehemia Polen, 177-202
Publisher: 
Academic Studies Press
Publishing place: 
Boston
Date: 
2019
Publication Language: 
Subjects: 

Reb Melech oder: Die Metamorphose des Elimelech von Lezajsk (1717-1787) vom Kabbalisten alter Schule zum Zaddik von Galizien

Author: 
Talabardon, Susanne
Publication title: 
Reb Melech oder: Die Metamorphose des Elimelech von Lezajsk (1717-1787) vom Kabbalisten alter Schule zum Zaddik von Galizien
Source published in: 
Mettauer, Philipp, Staudinger, Barbara (Hrsg.), 'Ostjuden': Geschichte und Mythos (Schriftenreihe des Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, 1), 95-119
Publisher: 
Studien Verlag
Publishing place: 
Innsbruck
Date: 
2015
Publication Language: 
Subjects: 

עיון בתורותיהם ובהשקפת עולמם של גדולי החסידות בדור השלישי והרביעי לקיומה – עיון משווה

Author: 
נבו, יהושפט
Publication title: 
עיון בתורותיהם ובהשקפת עולמם של גדולי החסידות בדור השלישי והרביעי לקיומה – עיון משווה
Source published in: 
אורשת, א (2010), 253—279
Publishing place: 
אלקנה - רחובות
Date: 
2010
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Inlcuding the chapter: 'מעמד ה'צדיק' בהגותו של ר' אלימלך מליז'נסק' (254—257)

המהלך החדש במגמותיה הרעיוניות-החברתיות של החסידות בפולין ומחוצה לה: ר' אלימלך מליז'נסק וממשיכי דרכו

Author: 
פייקאז', מנדל
Publication title: 
המהלך החדש במגמותיה הרעיוניות-החברתיות של החסידות בפולין ומחוצה לה: ר' אלימלך מליז'נסק וממשיכי דרכו
Source published in: 
גלעד, טו-טז (תשנ"ח), מג-פ
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1998
Publication Language: 
Subjects: 

חטא, תוכחה ותשובה במשנת ר' אלימלך מליז'נסק

Author: 
נגאל, גדליה
Publication title: 
חטא, תוכחה ותשובה במשנת ר' אלימלך מליז'נסק
Source published in: 
בר-אילן, יג (1976), 234—248
Publishing place: 
רמת-גן
Date: 
1976
Publication Language: 
Subjects: 

מקורות ומקוריות בספר 'נועם אלימלך'

Author: 
נגאל, גדליה
Publication title: 
מקורות ומקוריות בספר 'נועם אלימלך'
Source published in: 
דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות, הקונגרס נערך בחסות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים באוניברסיטה העברית, ירושלים, ט-כא במנחם אב תשל"ג – 13—19 באוגוסט 1973, ג', 299-293
Publisher: 
האיגוד העולמי למדעי היהדות
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1977
Publication Language: 
Subjects: