דין תורה עם האל: הצדיק כסנגור, כתובע וכדיין

Author: 
מרק, צבי
Publication title: 
דין תורה עם האל: הצדיק כסנגור, כתובע וכדיין
Source published in: 
מרק, צבי, רועי הורן, (ע'), רבי לוי יצחק מברדיטשב: היסטוריה, הגות, ספרות וניגון, 396-292
Publisher: 
משכל – ידיעות אחרונות וספרי חמד
Publishing place: 
ראשון לציון
Date: 
2017
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including about Rabbi Shmuel Shmelke Horowitz

על רמזי חסידות בהקדמותיו של בעל 'הפלאה'

Author: 
שפירא, דוד שלמה
Publication title: 
על רמזי חסידות בהקדמותיו של בעל 'הפלאה'
Source published in: 
סיני, שנה 42, כרך פג (תשל"ח), קלז-קמד
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1978
Publication Language: 
Subjects: 

רבי נפתלי צבי מרופשיץ: מתנגד שנעשה חסיד

Author: 
נבו, יהושפט
Publication title: 
רבי נפתלי צבי מרופשיץ: מתנגד שנעשה חסיד
Source published in: 
סיני, שנה 74, כרך קמו (2014), קפז-רב
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2014
Publication Language: 
Subjects: 

ערך 'אהבת ישראל' בדרכו החסידית של האדמו"ר ר' ישראל הגר מוויז'ניץ על פי סיפורי החסידים, עבודת גמר לתואר שני

Author: 
סובוביץ, נתן
Publication title: 
ערך 'אהבת ישראל' בדרכו החסידית של האדמו"ר ר' ישראל הגר מוויז'ניץ על פי סיפורי החסידים, עבודת גמר לתואר שני
Publisher: 
האוניברסיטה העברית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2019
Publication Language: 
Subjects: 

המתח סביב מעמד גוף הצדיק: עיון בסיפורי בעל ה'אהבת ישראל' מוויז'ניץ

Author: 
אנגלנדר, יקיר
Publication title: 
המתח סביב מעמד גוף הצדיק: עיון בסיפורי בעל ה'אהבת ישראל' מוויז'ניץ
Source published in: 
מחקרי ירושלים בספרות עברית, כז (תשע"ד), 103—131
Publisher: 
האוניברסיטה העברית
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2014
Publication Language: 
Subjects: 

פרשת ה'עניים' שהצטרפו לעליית החסידים בשנת תקל"ז

Author: 
שור, אברהם אביש
Publication title: 
פרשת ה'עניים' שהצטרפו לעליית החסידים בשנת תקל"ז
Source published in: 
קובץ 'המעין' 233, ניסן תש"פ, עמ' 95-103
Date: 
2020
Publication Language: 
Remarks: 

סידורי החסידים נוסח ספרד

Author: 
בידרמן, נתן נטע
Publication title: 
סידורי החסידים נוסח ספרד
Source published in: 
קובץ 'המעין' 231, תשרי תש"פ, ע' 312-320
Date: 
2020
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

לימוד קבלת האר"י בחוג הבעש"ט – עיון בשרף פרי עץ חיים לר' משה שוהם מדולינה

Author: 
גולדשמידט, רועי
Publication title: 
לימוד קבלת האר"י בחוג הבעש"ט – עיון בשרף פרי עץ חיים לר' משה שוהם מדולינה
Translation of title: 
The Study of Lurianic Kabbalah in the Circle of the Baal Shem Tov - R. Moses Shoham of Dolina's Saraf Pri Es Hayyim
Source published in: 
קבלה, כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית, 29 (תשע"ג), עמ' 286 - 209
Date: 
2013
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

מצפון תפתח הרעה – על הסאטירה 'משא צפון עם מעשה רוקח' מאת אברהם גולדברג

Author: 
זהר, נעמי
Publication title: 
מצפון תפתח הרעה – על הסאטירה 'משא צפון עם מעשה רוקח' מאת אברהם גולדברג
Source published in: 
זהר, נעמי, עוללות מבציר: השכלה – חסידות – מתנגדות ביצירות נשכחות, 113—185
Publisher: 
ראובן מס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1987
Publication Language: 

"והמתנגדים התלוצצו שנשתכר ונפל": נפילתו של החוזה מלובלין בראי הזיכרון החסידי והסטירה המשכילית

Author: 
אסף, דוד
Publication title: 
"והמתנגדים התלוצצו שנשתכר ונפל": נפילתו של החוזה מלובלין בראי הזיכרון החסידי והסטירה המשכילית
Source published in: 
,אטקס, עמנואל [ואחרים] (ע'), במעגלי חסידים: קובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי, 161—208
Publisher: 
מוסד ביאליק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2000
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

A satirical composition related to Samson Bloch. Including its exclusion from the manuscript from the Josef Perl Collection at the National Library in Jerusalem (193-207), (and Again in: הנ"ל, נאחז בסבך: פרקי משבר ומבוכה בתולדות החסידות, מרכז זלמן שזר, ירושלים תשס"ו, 137—178),
In English:'Polin' 15 (2002); "Untold Tales of the Hasidim (2010) 97-119