ר' שלמה יעקב ב"ר יצחק איזיק איכנשטין, מסטרי (תק"ץ-תרמ"ו)

Author: 
וונדר, מאיר
Publication title: 
ר' שלמה יעקב ב"ר יצחק איזיק איכנשטין, מסטרי (תק"ץ-תרמ"ו)
Source published in: 
וונדר, מאיר, מאורי גליציה: אנציקלופדיה לחכמי גליציה, א, 191-192.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1978
Publication Language: 
Subjects: 

ועל דרך העבודה: פרקים במשנת הקבלה והחסידות של ר' צבי הירש מזידיטשוב, בעריכת איתמר ברנר.

Author: 
סגל, אברהם
Publication title: 
ועל דרך העבודה: פרקים במשנת הקבלה והחסידות של ר' צבי הירש מזידיטשוב, בעריכת איתמר ברנר.
Publisher: 
ראובן מס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2011
Publication Language: 
Subjects: 

בין רפואה לקבלה במשנתו של ר' צבי הירש מזידיטשוב

Author: 
סגל, אברהם
Publication title: 
בין רפואה לקבלה במשנתו של ר' צבי הירש מזידיטשוב
Source published in: 
קורות, יט (תשס"ט), מג-ס.
Date: 
2009
Publication Language: 
Subjects: 

עולם הפוך: תפיסת העולם הרדיקלית בהגותו של ר' צבי הירש מזידיטשוב

Author: 
הרן, רעיה
Publication title: 
עולם הפוך: תפיסת העולם הרדיקלית בהגותו של ר' צבי הירש מזידיטשוב
Source published in: 
תרביץ, עא (תשס"ב), 537—564
Date: 
2002
Publication Language: 
Subjects: 

לדמותה של ההנהגה החסידית בגליציה: סוגיות במשנתו החברתית ובפועלו של ר' צבי הירש מז'ידיטשוב (1763—1831)

Author: 
אופנהיים, ישראל
Publication title: 
לדמותה של ההנהגה החסידית בגליציה: סוגיות במשנתו החברתית ובפועלו של ר' צבי הירש מז'ידיטשוב (1763—1831)
Source published in: 
גלעד, 12 , מה-נו.
Date: 
1991
Publication Language: 
Subjects: 

ר' צבי הירש מזידיטשוב – בין קבלה לחסידות

Author: 
שוורץ, דב
Publication title: 
ר' צבי הירש מזידיטשוב – בין קבלה לחסידות
Source published in: 
סיני, שנה 51, כרך קב (תשמ"ח), רמא-רנא
Date: 
1988
Publication Language: 
Subjects: 

רבי צבי-הירש מזידיטשוב וקשריו עם גאוני דורו (150 שנה לפטירתו, תקצ"א-תשמ"א)'

Author: 
קיטאי, יוסף
Publication title: 
רבי צבי-הירש מזידיטשוב וקשריו עם גאוני דורו (150 שנה לפטירתו, תקצ"א-תשמ"א)'
Source published in: 
שנה בשנה, תשמ"א, 436—439.
Date: 
1981
Publication Language: 
Subjects: 

זידיטשעווער חסידות: ר' צבי-הירש זידיטשעווער, זיין לעבן און שיטה [...]

Author: 
צייטלין, אהרן
Publication title: 
זידיטשעווער חסידות: ר' צבי-הירש זידיטשעווער, זיין לעבן און שיטה [...]
Source published in: 
שריפטן, שנה 18, חוברת 205—207 (יוני-אוגוסט 1959), 68—73.
Publishing place: 
בואנוס-איירס
Date: 
1959
Publication Language: 
Subjects: 
Community: 

"כי רעבישקייט ומדרגות הוא עניין פנימי" – ר' יהודה צבי מרוזדול, הצדיק השותק לבית זידיצ'וב

Author: 
דביר-גולדברג, רבקה
Publication title: 
"כי רעבישקייט ומדרגות הוא עניין פנימי" – ר' יהודה צבי מרוזדול, הצדיק השותק לבית זידיצ'וב
Source published in: 
אליאור, רחל (ע'), 'דברים חדשים עתיקים': מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה (מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כג), החוג למחשבת ישראל, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים, 333—3
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
2011
Publication Language: 
Subjects: 

מתורתו של האדמו"ר ר' אלכסנדר סנדר מקומרנא

Author: 
ישר (שליכטר), ברוך
Publication title: 
מתורתו של האדמו"ר ר' אלכסנדר סנדר מקומרנא
Source published in: 
סיני, שנה 29, חוברת 46 (תשכ"ה), שכו-שכט
Date: 
1965
Publication Language: 
Subjects: