Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na zawyszenie poborów domestykalnych i przy pochowaniu zwłok, nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych, przeciw winikom wyborów do rad gminnych i zarządów bożnic, zakazu zmiany statutów gminnych, imion i nazwisk własnych, z miast, t. III: Stanisławów, Nowy Targ, Klasno, Olkieniki, Jaworów, Milówka, Tarnobrzeg, Jordanów, Kołomyja, Gliniany, Budzanów, Drohobycz, Sokołów, Mielec, Podgórze. W sprawie:
- List rabina gminy żydowskiej Lwowa Jechezkela Caro, dotyczący zbadania żydowskiego imenia "Hersz";
- Rekurs Josefa Rotenberga przeciw zbadania jego ogólnego wykształcenia przy obsadzeniu posady rabina w Skole.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
142
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.630
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na zawyszenie poborów domestykalnych, nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych, przeciw cofnięcia zezwoleń na budowe rzezni drobiu i lazeń parowych, poboru oplat od mąki paschalnej, zakazu zmiany imion własnych, z miast, t. II: Rudnik, Tuchów, Tyśmienica, Sędziszów, Uhnów, Budzanów, Rohatyn, Dobromil, Mościska, Kozowa, Gliniany, Jordanów.
W sprawie: Odrzucenie przez Starostwo protestów przeciw wyboru Naftali Herscha Silbersteina rabinem w Cieszanowie;
Rozpatrzenie, dotyczące przymusowego powrotu nieofitki Elli Datner do domu rodziców w Białej;

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
135
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.629
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na zawyszenie poborów domestykalnych i przy pochowaniu zwłok, nieprawidłowe prowadzenie ksiięg metrykalnych, przeciw zamknięcia łazeń rytualnych, zakazu o zmianie statutów gminnych i imion własnych, z miast, t. I: Stryj, Złotniki, Mikulińce, Kozowa, Przemyśl, Myszyn, Jabłonów, Biała, Niemirów, Stanisławów, Krasiczyn, Tarnów, Żółkiew, Trembowla, Mielec, Rohatyn, Szczurowice, Klasno, Niżniów, Kniaże, Nowe Sioło. Zawierają rekursy rabinów przeciw zbadania kwalifikacji osobistej przy piastowaniu do urządu rabina z miast: Złoty Potók i  Szczurowice.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
163
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.628
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wyposadzenia kandydató...

CAHJP Code: 
HM3/1405.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wyposadzenia kandydatów na stanowisko rabinów (z wykazen nazwisk) z wymaganiem od nich dowodu ogólnego wykształcenia z miast: Uhnów, Dobromil, Drohobycz, Bolechów, Chyrów, Hussaków, Sądowa Wisznia, Ośwęcim, Podhajce, Bohorodczany

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1903
Size: 
73
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.554
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wyposadzenia kandydato...

CAHJP Code: 
HM3/1405.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wyposadzenia kandydatow na stanowisko rabinów (z wykazen nazwisk) i konkursu na posady zastępców, prowadzących księgi metrykalne w miastach Galicji: Kulików, Kuty, Szczerzec, Jezupol, Podkamień, Żmigród, Myślenice, Jordanów, Gorlice, Lubycza Królewska, Bukaczowce, Trembowla, Toporów, Świrz, Śniatyn, Pruchnik, Kraków, Sołotwina, Kozowa, Raniżów. 
Zawierają powiedomienia o zbadanie stopniu władania językami polskim i niemieckim i należytego ukwalifikowania kandydatów do piastowania urzędu rabinackiego.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
85
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.439
Site collections: 

Korespondencja, dotycząca dostarczeń przelimina...

CAHJP Code: 
HM3/1405.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja, dotycząca dostarczeń przeliminarzów budżetowych gmin żydowskich z wykazem żródeł ich napełnenia, sprawozdań o przeprowadzenie wyborów rad gminnych, wyposadzenie rabinów i ukonstytuowania przełożeństw wyznaniowych z miast: Myślinice, Jordanów, Bohorodczany, Sołotwina, Bóbrka, Dąbrowa, Szczucin, Żabno, Czortków, Jagielmica, Ułaszkowce, Zmigród, Suchostaw, Uhnów, Magierów, Niemirów, Bołszowce, Bukaczowce, Bursztyn, Knihynicze, Gwożdziec, Głogów, Błażowa, Rzeszów, Głogów, Tyczyn, Mielec, Radomysl, Korczyn, Dukla, Buczacz, Potok Złoty, Uście Zielone, Barysz, Jazłowiec, Monasterzyska, Rozdól, Żydaczów, Strzyżow, Frysztak, Łanczyn, Ropczyce, Dębica, Brzozowa, Sieniawa, Tarnobrzeg, Rozwadów, Baranów, Tłumacz, Ottynia, Tyśmienica, Niżniów, Jaworów, Krakowiec, Lisko, Wola Michowa, Stryj, Stary Sambor, Chyrów.
Zawierają podanie Gminy żydowskiej w Łyścu do obsadzenia posady rabina kandydatem, nie mającem przepisanej kwalifikacji na urząd rabinacki.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
228
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.438
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów od...

CAHJP Code: 
HM3/1404.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów od przełożeństw, rabinów i innych członków gmin żydowskich przeciwko przeprowadzonym wyborom do rad gminnych, zawyszonym poborom domestykalnym, odmówień w zajęciu stanowiska rabina, ukarań wedle ustawy przemysłowej i innych zakazów w miastach Galicji, t.I: Budzanów, Śniatyn, Ołpiny, Husiatyn, Czortków, Bukaczowce, Ułaszkowce, Zabłotów, Bóbrka, Sądziszów, Chrzanów, Rożniatow, Dolina, Przemyśl, Przemyślany, Świrz, Busk, Rzeszów, Mikulince, Hussaków, Lisko.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
146
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.431
Site collections: 

Korespondencja w sprawie o wykazaniu ogólnego w...

CAHJP Code: 
HM3/1404.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie o wykazaniu ogólnego wykształcenia dla obsadzenia posady rabina w mistach Galicji: Pruchnik, Rzeszów, Zmigród, Żółkiew, Grzymałów, Drohobycz, Chorostków, Srzeliska Nowe, Przemyśl, Sambor, Trembowla, Nowy Sącz, Śniatyn, Lwów, Grybów, Leszniów, Bolszowce, Brzeżany, Oświęcym, Narol, Lipsko, Jezierzany, Podgórze, Skawina. W sprawie - "Świadectwo przynależnosci" zastępcy rabina Mojżesza Meiselsa z Przemyśla.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1900
Size: 
177
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.380
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów pr...

CAHJP Code: 
HM3/1403.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów przełożeństw gmin wyznaniowych, rabinów i zwyczajnych Żydów na wyniki wyborcze do rad wyznaniowych, na wykaz wykształcenia przy uzyskaniu posady rabina, na wadliwe prowadzenia księg metrykalnych, na zakaz pobierania opłat od rzezi rytualnej i na inne przekroczenia, czynione przez urządników w miastach Galicji: Sołotwina, Uhnów, Nowy Sącz, Rohatyn, Bołszowce, Chorostków, Założce, Zbaraż, Pruchnik, Skawina, Brzesko, Zabłocie, Bohorodczany, Kolbuszowa, Rawa Ruska, Tarnopol, Chrzanów, Frysztak, Rudnik, Przemysl i innych.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1900
Size: 
133
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.373
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów pr...

CAHJP Code: 
HM3/1403.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń i protestów przeciwko wynnikom wyborów w gminach żydowskich, przeciw podwyszenia datków przez rabinów od rzezi bydła i sprzedarzy mięsa koszernego i na inne przekroczenia, czynione przez urządników w miastach: Załozce, Podhajce, Kołomyja, Knihynicze, Zabłotów, Rudnik, Nowy Sącz, Kozłów, Brody, Budzanów, Łańcut, Wadowice, Sołotwina, Nowy Targ, Zaleszczyki, Miłówka i inne.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1900
Size: 
118
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.372
Site collections: