Lutowiskach; Ignacemu Leibowi Schreiberowi z Dr...

CAHJP Code: 
HM3/1415.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Lutowiskach; Ignacemu Leibowi Schreiberowi z Drohobycza, rabinowi Isakowi Aronowi Ettingerowi i Izraelowi Kohen Rappaportowi ze Lwowie w innych miastach Galicji. Zawierają pozwolenie dla pelnomocnika turecko-izraelickiej gminy w Jerozolimie Rachamima Franca na składki dobroczynne w Galicji, przyznaczone na budowe przytuliska dla wdów, sierot i pielgrzymów w Jerozolimie.

Date of item:

from: 
1870
  -  
to: 
1905
Size: 
215
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.614
Site collections: 

Korespondencja w sprawach zatwierdzenia statutu...

CAHJP Code: 
HM3/1414.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Jaslie. Zawierają protokoły posiedzeń Rady gminnej, dotyczących omawiania projektu statutu gminnego z wykazem nazwisk członków zarządu i rabina Herscha Jozefa Rubina.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1897
Size: 
35
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.565
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1414.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Gminy żydowskiej w Jarosławiu. Zawierają protokoły posiedzeń Rady i komisji do ułożenia nowego statutu gminnego z wykazem nazwisk członków zarządu i rabina Samuela Waldberga, z dolączeniem projektu statutu dla Izraelickiej gminy wyznaniowej w Jarosławiu.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1897
Size: 
127
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.560
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1414.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Sieniawie. Zawierają protokoły posiedzeń komisji statutowej, Przełożeństwa i rabina Mosesa Halberstama, dotyczących omawiania zmian w statucie gminnym.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1900
Size: 
119
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.557
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1413.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Tarnowie. Zawieraj protokoły posiedzeń Rady wyznaniowj, dotyczących obrad i omawiania zmian w statucie z wykazem nazwisk członków zarządu i rabina Załke Kanareka, i dołączeniem statutu gminnego.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1898
Size: 
153
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.496
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zezwolenia dla Przełoż...

CAHJP Code: 
HM3/1413.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zezwolenia dla Przełożeństwa zboru izraelickiego w Sanoku na pobor opłat od koszernej rzezi bydła i drobiu wsród członków gminy żydowskiej .
W sprawie: doniesienia członków gmin żydowskich o nieprawnym poborze przez przełożeństwa wyznaniowe powiatu Sanockiego opłat od koszernej rzezi bydła i drobiu, i skargi na nadużycia z fundaszami Izraelickiego zboru w Sanoku; na nielegalne ustanowienia Pinckasa Józefa Kannera rabinem w Zagorzu; zażalenia skaranych za nieprawny pobor opłat domiestykalnych po winniku dochodzenia, przeprowadzonego przeciw Przelożonemu Sanockiemu Lejzerowi Roznerowi, i inne. Zawierają protokoły posiedzeń Rady gminnej w Sanoku, dotyczącej omawianiu proekta statutu gminnego z wykazem nazwisk radnych i rabina Nathana Jakóba Dyma.

Date of item:

from: 
1893
  -  
to: 
1908
Size: 
132
Language: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.434
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1412.20
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Bukowsko z dołączeniem protokołów posiedzeń, dotyczacych omawiania projektu statutu, z wykazem nazwisk członków Rady gminnej i rabina Majera Spiry.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1897
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.432
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1412.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Chyrowie z dołączeniem protokołów Rady wyznaniowej, dotyczących omawiania projektu statutu w wykazem nazwisk przełożonych i rabina Pinkasa Rimalta.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1902
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.428
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1412.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków Gminy żydowskiej w Starym Samborze przeciw zatwierdzonych przez Starostwo  wyborów mężów zaufania dla wzmocnienia Izraelickiej rady wyznaniowej celem wyboru w Starym Samborze rabina.
Zawierają zażalenie prowadzącego żydowskie księgi metrykalne w Starym Samborze na usunięcie go z posady.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1906
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.427
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1412.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gminy żydowskiej Sędziszowa przeciw ustanowienia Eliasza Erlicha na zastępcą rabina i Tobiasza Horowiza na rabina w Sędziszowie, gdyż pierwszy jest poddanym rosyjskim, a drugi nie mają wykształczenia publicznego.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1908
Size: 
48
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.414
Site collections: