Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1409.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminy żydowskiej w Założcach. Zawierają protokoły posiedzeń Rady wyznaniowej w sprawach zmian do statutu Gminy żydowskiej z wykazem nazwisk członków Rady, rownież rabina Uszera Kutina.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1899
Size: 
85
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.82
Site collections: 

Korespondencja w sprawach zatwierdzenia zmian s...

CAHJP Code: 
HM3/1409.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zatwierdzenia zmian statutu gmin wyznaniowych w Wiśniczu Nowym i Brzesko. Zawierają protokół posiedzeńia rady gminnej w Wiśniczu, dotyczący przyznaczenia Altera Niebenzahla rabinem w Gminie żydowskiej w Wiśniczu Nowym i zmiany statutu gminnego z wykazem nazwisk radnych.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1908
Size: 
48
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.69
Site collections: 

Korespondencja w sprawie mianowania kandydatów ...

CAHJP Code: 
HM3/1408.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie mianowania kandydatów Chaskela Landau i Abrahama Landmana na stanowisko rabina w Strzeliskach Nowych. Zawieraja list członków gminy żydowskiej o nadanie posady rabina Chaskłowi Landau z wykazym nazwisk jego zwolenników.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1904
Size: 
109
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.20
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian st...

CAHJP Code: 
HM3/1408.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Gminy żydowskiej w Brzesko. Zawierają protokoły posiedzeń Przełożeństwa gminnego z wykazem jego członków rownież rabina Tobiasza Lifschütza, dotyczących zmiany statutu.

Date of item:

from: 
1889
  -  
to: 
1898
Size: 
37
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.15
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1407.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmin żydowskich na zawyszony pobory datków domestykalnych i opłat pogrzebowych, na nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych i inne z miast: Obertyn, Jordanów, Chodorów, Bortniki, Żurawno, Rzepennik Biskupi, Jasło, Stanisławów, Żywiec, Trzebinia, Frysztak, Trembowla, Strzyżów, Delatyn, Monasterzyska, Rzeszów. W sprawie:
Prośba Dawida Reisa o pozwolenie nie nadawac świadectwa ogółnego wykształcenia przy nabyciu posady rabina w Starej Soli;
Zwrocenie Zwierchności gminnej w Kosowie, dotyczące pozwolenia na budowe hali dla rzezi rytyalnej.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
159
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.797
Site collections: 

Korespondencja z starostwami w Samborze, Jarosl...

CAHJP Code: 
HM3/1406.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z starostwami w Samborze, Jaroslawiu, Myślienicach, Rudkach, Kamionce Strumiłowej, Przemyszlanach, Turce, Kopyczyncach, Przeworsku, Gorlice, Strzyżów, Grodku, Tarnobrzegu, Rzeszowie, Żółkwi, Trembowli, Bórce, Sokalu, Brzozowie, Krakowie, Skałacie, Wadowicach, Przeworsku, Przemyślu, Zydaczowie, Snitynie i innych w sprawach nadania wykazów zmian stanu w gminach żydowskich, nazwisk rabinów dożywotnio ustanowionych, iłośći zakładów rytualnych, do których zalicza się łaznie i cmientarze.
Zawierają wykaz rabinów dożywotnio ustanowionych: Leiba Ehrlicha w Wielopolu i Nuchima Langera w Turce.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
111
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.794
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażalen członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1406.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażalen członków gmin żydowskich na zawyszone pobory domiestykalne, pogrzebowe, na nieprawidłową gospodarką, prowadzoną przez zwierchność izraelickich gmin wyznaniowych z miast: Deiatyn, Nadwórna, Magierów, Kałusz, Leżajsk, Stanisławczyk, Sanok.
Zawierają: doniesenia o nieprawidlowym urządzeniu bożnicy prywatnej w Myślienicach; zasądzenie karne dla prowądzącego księgi metrykalne izraelickie w Sędziszowie za niedbałe wykonywanie obowiązkow.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
38
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.715
Site collections: 

Korespondencja w sprawach mianowania kandydatów...

CAHJP Code: 
HM3/1406.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach mianowania kandydatów na stanowisko rabinów w mistach:  Strzeliska Nowe, Jaworów, Delatyn, Mościska.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
15
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.711
Site collections: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmi...

CAHJP Code: 
HM3/1406.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie protestów członków gmin żydowskich przeciw odmówienia przez Starostwa zezwoleń na zmianę imion wasnych na lacinski i polski.
W sprawie: list rabina gminy żydowskiej w Krakowie Chaima Arie Leiba Horowitza o tłumaczeniu imenia "Baruch"; orzeszenie Starostwa o nalozenie grzywny na rabina Gwożdzca Nachmana Wolfa Birnbauma za udzielenie szlubu bez metryki urodzin.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
64
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.708
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wyposadzenia kandydató...

CAHJP Code: 
HM3/1406.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wyposadzenia kandydatów na stanowisko rabinów (z wykazen nazwisk) z wymaganiem od nich dowodu ogólnego wykształcenia z miast: Sądowa Wisznia, Jaworów, Sieniawa, Kanczuga.
Zawierają zwrocenie gminy żydowskiej w Mielcu w sprawie otrzymania dozwolenia na pobory nadzwyczajne w celach budowy łazni rytualnej.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
32
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.635
Site collections: