Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na zawyszenie poborów domestykalnych, nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych, przeciw cofnięcia zezwoleń na budowe rzezni drobiu i lazeń parowych, poboru oplat od mąki paschalnej, zakazu zmiany imion własnych, z miast, t. II: Rudnik, Tuchów, Tyśmienica, Sędziszów, Uhnów, Budzanów, Rohatyn, Dobromil, Mościska, Kozowa, Gliniany, Jordanów.
W sprawie: Odrzucenie przez Starostwo protestów przeciw wyboru Naftali Herscha Silbersteina rabinem w Cieszanowie;
Rozpatrzenie, dotyczące przymusowego powrotu nieofitki Elli Datner do domu rodziców w Białej;

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
135
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.629
Site collections: