Bzhezhany

Name in English: 
Bzhezhany
Name in Ukrainian: 
Бережани
Name in Polish: 
Brzeżany