כותר עורך/עורכים מקום פרסוםמיין בסדר יורד הופיע משנת הופיע עד שנת
היהודי הנצחי יוסף כהן צדק למברג 1865 1866
שדה צופים לבוב (למברג) 1860 1860
מחזיקי הדת/ קול מחזיקי הדת יהושע ליפסקר, יהודה קרונגולד לבוב 1879 1914
שם ויפת ישראל רל למברג 1887 1888
הציר יצחק ויינרט למברג 1861 1862
היהדות ראובן אשר ברודס, יהושע מזח למברג 1885 1885
המבשר אברהם יצחק מנקיס, יוסף כהן צדק, דוד כהן צדק לבוב 1861 1867
שטראהלען גרשם בדר למברג 1909 1909
הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו יעקב בודק, אברהם מנדל מוהר למברג 1837 1839
אוצר חכמה יוסף כהן צדק למברג 1859 1865