W sprawie synagog i domów modlitwy istniejących...

CAHJP Code: 
HM2/9574.1
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie synagog i domów modlitwy istniejących w miastach i miasteczkach Galicji.

Date of item:

from: 
1826
Size: 
163
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г.Львов, ф.146, оп.85, д.2368