Ustrzyki Dolne אוסצ'יקי דולנה

שם באנגלית: 
Ustzhyki Dolne
שם באוקראינית: 
Устри́ки-Долі́шні (Ustrýky-Dolíshni)
שם בפולנית: 
Ustrzyki Dolne
שם בעברית: 
אוסצ'יקי דולנה
שם ביידיש: 
איסטריק (Istrik)
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
Podkarpackie Voivodeship

 

ראי\ה מידע מפורט על קהילת אוסצ'יקי דולנה באתר מסע לגליציה