Korespondencja w sprawie zmian, dotyczacych rów...

CAHJP Code: 
HM3/1404.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zmian, dotyczacych również poborów datków domestykalnych, i zatwierdzenia statutów gmin żydowskich z miast: Zawałów, Ustrzyki Dolne, Strusów i Kozowa.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
40
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.430
Site collections: