Lista członków Zarządu oddziału Lwowskiego Zwią...

CAHJP Code: 
HM3/1416.24
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Lista członków Zarządu oddziału Lwowskiego Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski z wykazem zawodu i adresy prywatnej.
Lista delegatów uprawnionych do głosowania na Zjeżdzie okręgu Lwowskiego (2.09.1934).

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1934
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.231
Site collections: 

Okólniki Zarządu głównego w Warszawie Związku Ż...

CAHJP Code: 
HM3/1416.02
Collection name: 
Związek Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski (Lwów)
Original name: 

Okólniki Zarządu głównego w Warszawie Związku Żydów uczęstników walk o niepodległość Polski dla zarządów, oddziałów i okręgów. Zawierają zawiedomenia o zatwierdzenie składu zarzadów w oddziałach miast Tarnów, Płock, Toruń, Kołomyja, i Warszawa z wykazem nazwisk członków w tych zarządach.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1934
Size: 
8
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.346, оп.1, д.19
Site collections: 

Sprawozdanie roczne (1930-31) Centrali Lwowskie...

CAHJP Code: 
HM3/1415.10
Original name: 

Sprawozdanie roczne (1930-31) Centrali Lwowskiej Zrzeszenia Kobiet żydowskich dla pracy propalestyńskiej "WIZO" z wykazem: nazwisk członków przezydjumu i jego przewodnyczącej Dr. Ady Reichenstein; miast w których istnialy grupy "WIZO" i sumy datków pobieranych wsród jej członków w Galicji Wschodniej.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1931
Size: 
7
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.502, оп.1, д.3
Site collections: 

Protokoły posiedzeń prezydjumu i komisji statut...

CAHJP Code: 
HM3/1415.09
Original name: 

Protokoły posiedzeń prezydjumu i komisji statutowej "Stowarzyszenia koła kobiet żydowskich" we Lwowie z wykazem nazwisk członków zarządu i przewodnieczących Dr-ów Ady Reichenstein i Cecilji Kłaftenowej, również czlenkiń, prośących pomocy i listów zapomogowych; z wykazem instytucyj, którymi opiekało się Koło kobiet żydowskich we Lwowie; sprawozdania kasowe i inne.

Date of item:

from: 
1925
  -  
to: 
1939
Size: 
98
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.502, оп.1, д.2
Site collections: 

Korespondencja w sprawie udzielenia renumeracji...

CAHJP Code: 
HM3/1414.19
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie udzielenia renumeracji dla prowadzących metriki izraelicki z wykazem nazwisk metrykażów żydowskich z miast Galicji: Radziechów, Baligród, Horodenka, Żółkiew, Sądowa Wisznia, Przemyśl, Nowy Targ, Borszczów, Bóbrka, Maków, Kulików i innych.

Date of item:

from: 
1907
  -  
to: 
1907
Size: 
53
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.609
Tags: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawach zatwierdzenia statutu...

CAHJP Code: 
HM3/1414.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Jaslie. Zawierają protokoły posiedzeń Rady gminnej, dotyczących omawiania projektu statutu gminnego z wykazem nazwisk członków zarządu i rabina Herscha Jozefa Rubina.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1897
Size: 
35
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.565
Site collections: 

Korespondencja zwierchności Izraelickiej gminy ...

CAHJP Code: 
HM3/1414.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja zwierchności Izraelickiej gminy wyznaniowej w Żmigrodzie z Starostwem w sprawach: Zatwierdzenia zmian w statucie gminnym;
Dozwolenia dla Przełożeństwa na podwyszenie pobóru opłat konsumacyjnych od rzezi bydła;
Udzeilenia zapomogi z funduszów państwowych na odbudowe spalonej synagogi w Żmigrodzie, i inne.
Zawierają protokoły posiedzen Rady gminnej z wykazem członków zarządu.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1908
Size: 
61
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.564
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderów w pow...

CAHJP Code: 
HM3/1414.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wykazu chajderów w powiecie Jasielskim z miast: Jasło, Frysztak, Ołpiny, Osiek i Żmigród. Zawierają wykaz nazwisk nauczycieli i ilość uczniów.

Date of item:

from: 
1874
  -  
to: 
1908
Size: 
45
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.563
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1414.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Gminy żydowskiej w Jarosławiu. Zawierają protokoły posiedzeń Rady i komisji do ułożenia nowego statutu gminnego z wykazem nazwisk członków zarządu i rabina Samuela Waldberga, z dolączeniem projektu statutu dla Izraelickiej gminy wyznaniowej w Jarosławiu.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1897
Size: 
127
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.560
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1414.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Sieniawie. Zawierają protokoły posiedzeń komisji statutowej, Przełożeństwa i rabina Mosesa Halberstama, dotyczących omawiania zmian w statucie gminnym.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1900
Size: 
119
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.557
Site collections: