Korespondencja w sprawach zatwierdzenia statutu...

CAHJP Code: 
HM3/1414.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach zatwierdzenia statutu Izraelickiej gminy wyznaniowej w Jaslie. Zawierają protokoły posiedzeń Rady gminnej, dotyczących omawiania projektu statutu gminnego z wykazem nazwisk członków zarządu i rabina Herscha Jozefa Rubina.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1897
Size: 
35
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.565
Site collections: