prawozdania, okolniki, korespondencja z okręgow...

CAHJP Code: 
HM3/1309.01
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

prawozdania, okolniki, korespondencja z okręgowymi radami szkolnymi i inne dokumenty, dotyczący działalności Krajowej rady szkolnej we Lwowie.

Date of item:

from: 
1873
  -  
to: 
1873
Size: 
123
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.288
Site collections: 

Sprawozdania z działalności trywialnej narodowe...

CAHJP Code: 
HM3/1308.06
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Sprawozdania z działalności trywialnej narodowej szkoły w Przemyślanach. Zawierają deklaracje Zwierchności izraelickiej gminy wyznaniowej w Przemyślanach o utrzymanie własnym kosztom przy szkolie nauczyciela religji żydowskiej.

Date of item:

from: 
1868
  -  
to: 
1903
Size: 
103
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.148
Site collections: 

Korespondencja Idy Auerbach, byłej nauczycielki...

CAHJP Code: 
HM3/1308.02
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja Idy Auerbach, byłej nauczycielki tymczasowej szkoły żeńskiej w Zawalu i w Sniatynie, przebywającej w Wiedniu i na Czechach z powodu wypadków wojennych, z Radą szkolną okręgowej w Śniatynie w sprawie wyasygnowania jej płacy miesięcznej.

Date of item:

from: 
1914
  -  
to: 
1918
Size: 
124
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.1, д.5395
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wyasygnowania płacy dl...

CAHJP Code: 
HM3/1307.14
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja w sprawie wyasygnowania płacy dla Rozalji Weisberg tymczasowej nauczycielki szkoły 4-ch kłasowej w Marjampolu.

Date of item:

from: 
1915
  -  
to: 
1918
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.1, д.5259
Site collections: 

Korespondencja w sprawie powrocenia z urłopu Le...

CAHJP Code: 
HM3/1307.13
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

Korespondencja w sprawie powrocenia z urłopu Lei Biber, nauczycielki szkoły dla uchodżców w Markowej.

Date of item:

from: 
1916
  -  
to: 
1928
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.1, д.5227
Site collections: 

W sprawie założenia i ukonstytuowania Fundacji ...

CAHJP Code: 
HM3/1303.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie założenia i ukonstytuowania Fundacji stypendyjnej imenia Józefa Noego Loewenherza przy Przełożeństwie zboru izraelicjiego we Lwowie, odsetki z której służyć maja na 2 stypendyja dla studentów wyznamia mojżeszowego, z brakiem środków materjalnych i z krewnych fundatora, jedno ma być udzielone słuchaczowi Uniwersitetu lwowskiego lub Politechniki lwowskiej, drugie zaś uczniowi Szkoły przemysłowej.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1911
Size: 
72
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.432
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Samopomoc żydo...

CAHJP Code: 
HM3/1298.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Samopomoc żydowskich słuchaczy szkoł wyższych" w Tarnowie.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.284
Site collections: 

Wykazy statystyczne dot. liczby uczniów i naucz...

CAHJP Code: 
CD/313.08
Original name: 

Wykazy statystyczne dot. liczby uczniów i nauczycieli we wsiach i miasteczkach powiatu Zbarażskiego ze wskazaniem ich narodowości i religii.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1922
Size: 
42
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.197, оп.1, д.18
Site collections: 

Wykazy szkόł w powiecie Tarnopolskim w sprawie ...

CAHJP Code: 
CD/312.08
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Buczaczu
Original name: 

Wykazy szkόł w powiecie Tarnopolskim w sprawie opału i innych potrzeb.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1934
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.52, оп.1, д.24
Site collections: 

'Ausweis betreffend den Lehrkörper der israel. ...

CAHJP Code: 
HM3/1347.35
Collection name: 
Akten der Jüdischen Gemeinde Czernowitz
Original name: 

'Ausweis betreffend den Lehrkörper der israel. deutschen Volksschule'

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
7
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАЧО, ф.325, оп.1, д. 907
Site collections: