מבוא

מחבר: 
נגאל, גדליה
כותרת הפרסום: 
מבוא
מקור פורסם ב: 
בודק, מנחם מנדל, סיפורים חסידיים: הוצאה ביקורתית בההדרת גדליה נגאל, 6—23
מוציא לאור: 
ירון גולן
מקום פרסום: 
ישראל
תאריך: 
1990
שפה: 
נושאים: 
הערות: 

על מנחם מנדל בודק ומפעלו הספרותי.
ביקורות:
גנוז יצחק, 'שער לסיפור העממי – מנחם מנדל בודק: סיפורים חסידיים/ הוצאה ביקורתית מאת גדליה נגאל/ הוצאת ירון גולן, ת"א', האומה, שנה כט, חוברת 107 (2001), 370—371רז שמחה, 'סיפורים חסידיים מאת מנחם מנדל בודק', מבוע (ירושלים), כה (תשנ"ג-נ"ד), 226—227: עם הופעת המהדורה המדעית מאת גדליה נגאל.
הדפסה מחדש של מבוא גדליה נגאל: 'מבוא לספרי מנחם מנדל בודק', נגאל גדליה, סיפורים חסידיים מלמברג-לבוב: ספרי פרומקין-רודקינסון ובודק, המכון לחקר הספרות החסידית, ירושלים תשס"ו, 159—178.
: