מבוא

Author: 
נגאל, גדליה
Publication title: 
מבוא
Source published in: 
בודק, מנחם מנדל, סיפורים חסידיים: הוצאה ביקורתית בההדרת גדליה נגאל, 6—23
Publisher: 
ירון גולן
Publishing place: 
ישראל
Date: 
1990
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

About Menachem Mendel Bodek and his literary work.
Review articles:
גנוז יצחק, 'שער לסיפור העממי – מנחם מנדל בודק: סיפורים חסידיים/ הוצאה ביקורתית מאת גדליה נגאל/ הוצאת ירון גולן, ת"א', האומה, שנה כט, חוברת 107 (2001), 370—371.
רז שמחה, 'סיפורים חסידיים מאת מנחם מנדל בודק', מבוע (ירושלים), כה (תשנ"ג-נ"ד), 226—227: עם הופעת המהדורה המדעית מאת גדליה נגאל.
Reprint of Gedaliah Nigal's Introduction:
'מבוא לספרי מנחם מנדל בודק', נגאל גדליה, סיפורים חסידיים מלמברג-לבוב: ספרי פרומקין-רודקינסון ובודק, המכון לחקר הספרות החסידית, ירושלים תשס"ו, 159—178.