גרשם באדער – דער תלמיד חכם (צו זיין אלט ווערן קומנדן אויגוסט זיבעציג יאר)

מחבר: 
גולדברג, אברהם
כותרת הפרסום: 
גרשם באדער – דער תלמיד חכם (צו זיין אלט ווערן קומנדן אויגוסט זיבעציג יאר)
מקור פורסם ב: 
טיגל זליג (ע'), פוילישע אידען, 5, 1937, 22—26, 52.
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1937
שפה: 
הערות: 

[גרשם בדר – התלמיד חכם (בהגיעו באוגוסט הקרוב לגיל שבעים)]