גרשם באדער – דער תלמיד חכם (צו זיין אלט ווערן קומנדן אויגוסט זיבעציג יאר)

Author: 
גולדברג, אברהם
Publication title: 
גרשם באדער – דער תלמיד חכם (צו זיין אלט ווערן קומנדן אויגוסט זיבעציג יאר)
Source published in: 
טיגל זליג (ע'), פוילישע אידען, 5, 1937, 22—26, 52.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1937
Publication Language: 
Remarks: 

[Gershom Bader - the scholar (arriving in August next to the age of seventy)]