נ. ה. אימבר ו'התקוה' (80 שנה לחיבור 'התקוה')

מחבר: 
שפירא, שמואל
כותרת הפרסום: 
נ. ה. אימבר ו'התקוה' (80 שנה לחיבור 'התקוה')
מקור פורסם ב: 
למרחב, שנה 6, גיליון 1849 (23.12.1960), 5
מקום פרסום: 
תל-אביב
שפה: 
הערות: 

ושוב: שפירא, שמואל, אשר לאורם הלכתי, הוצאת ידידי העלייה השניה, תל אביב תשכ"ד, 227—230