נ. ה. אימבר ו'התקוה' (80 שנה לחיבור 'התקוה')

Author: 
שפירא, שמואל
Publication title: 
נ. ה. אימבר ו'התקוה' (80 שנה לחיבור 'התקוה')
Source published in: 
למרחב, שנה 6, גיליון 1849 (23.12.1960), 5
Publishing place: 
תל-אביב
Publication Language: 
Remarks: 

And again:
שפירא, שמואל, אשר לאורם הלכתי, הוצאת ידידי העלייה השניה, תל אביב תשכ"ד, 227—230