לאנצוט: חייה וחורבנה של קהילה יהודית

מחבר: 
וולצר, מיכאל ונתן קודיש (ע')
כותרת הפרסום: 
לאנצוט: חייה וחורבנה של קהילה יהודית
מוציא לאור: 
ארגוני יוצאי לאנצוט בישראל ובארצות הברית
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
1963
הערות: 

חלקי הספר:
3—220 – לאנצוט: חייה וחורבנה של קהילה יהודית, חלק ראשון – עברית
221—418 – מדור ביידיש, ששערו: לאנצוט: קיום און חורבן פון א יידישער קהילה, צווייטער טייל - יידיש.
מדור באנגלית, ששערו: Lanzut: The Life and Destruction of a Jewish Community, Part Three – English ‬

Community: