לאנצוט: חייה וחורבנה של קהילה יהודית

Author: 
וולצר, מיכאל ונתן קודיש (ע')
Publication title: 
לאנצוט: חייה וחורבנה של קהילה יהודית
Publisher: 
ארגוני יוצאי לאנצוט בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1963
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (3-220), in Yiddish (221-418), and in English.

Community: