זורבנו

מחבר: 
הברמן, אברהם מאיר
כותרת הפרסום: 
זורבנו
מקור פורסם ב: 
במישור, קצח-ר (תש"ד), כט-ל
מוציא לאור: 
אגוד סופרים דתיים
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1944
שפה: 
הערות: 

ושוב, בתוך: הנ"ל, תלמוד מאיר: קובץ מאמרים, בעריכת אביגדור שאנן, מרכז זלמן שזר, ירושלים 2010, 44—46.

Community: