ליטערארישע השפעות [השפעות ספרותיות]

מחבר: 
ביקל, שלמה
כותרת הפרסום: 
ליטערארישע השפעות [השפעות ספרותיות]
מקור פורסם ב: 
הנ"ל, שרייבער פון מיין דור, 3, 268—271.
מוציא לאור: 
י. ל. פרץ
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
1970
שפה: 
הערות: 

כולל התייחסות להשפעות מצד הספרויות הגרמנית, הפולנית והצרפתית על יוצרים כמשה לייב הלפרן, איציק מנגר, משה נאדיר, מלך רביץ', רחל קורן, משה אלטמן (270) ומשה גרוס-צימרמן (271).