ליטערארישע השפעות [השפעות ספרותיות]

Author: 
ביקל, שלמה
Publication title: 
ליטערארישע השפעות [השפעות ספרותיות]
Source published in: 
הנ"ל, שרייבער פון מיין דור, 3, 268—271.
Publisher: 
י. ל. פרץ
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1970
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to influences of German, Polish and French literature on authors such as Moshe Leib Halpern, Itzik Manger, Moshe Nadir, Melech Ravitch, Rachel Korn, Moyshe Altman (270), and Moshe Gross-Zimerman.