יידישער טעאטער אין עסטרייך צווישן די יארן 1918—1938 [תיאטרון יידיש באוסטריה בשנים 1918—1938]

מחבר: 
הרנדורף, שמואל יעקב
כותרת הפרסום: 
יידישער טעאטער אין עסטרייך צווישן די יארן 1918—1938 [תיאטרון יידיש באוסטריה בשנים 1918—1938]
מקור פורסם ב: 
בירנבוים י. (ע'), יידישער טעאטער אין אייראפע צווישן ביידע וועלט-מלחמות: סאוועטן-פארבאנד, מערב-אייראפע, באלטישע לענדער,241—251.
מוציא לאור: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1971
שפה: 
נושאים: 
הערות: 

כולל התייחסות להגירה היהודית מגליציה לאוסטריה ובפרט לווינה בימי מלחמת העולם הראשונה ולהשפעתה על התפתחות תאטרון יידיש שם, ובתוך כך לפעילותו התיאטרונית בעברית וביידיש של לאו הלפרין מצ'ורטקוב (250).