יידישער טעאטער אין עסטרייך צווישן די יארן 1918—1938 [תיאטרון יידיש באוסטריה בשנים 1918—1938]

Author: 
הרנדורף, שמואל יעקב
Publication title: 
יידישער טעאטער אין עסטרייך צווישן די יארן 1918—1938 [תיאטרון יידיש באוסטריה בשנים 1918—1938]
Source published in: 
בירנבוים י. (ע'), יידישער טעאטער אין אייראפע צווישן ביידע וועלט-מלחמות: סאוועטן-פארבאנד, מערב-אייראפע, באלטישע לענדער,241—251.
Publisher: 
אלוועלטלעכער יידישער קולטור קאנגרעס
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1971
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Including reference to Jewish emigration from Galicia to Austria, and especially to Vienna during the First World War and its influence on the development of the Yiddish theater there, and regarding that about the Yiddish and Hebrew theatrical activity of Leo Halperin of Czortków (250).