Peremyshliany

שם באוקראינית: 
Перемишляни
שם בפולנית: 
Przemyślany
שם בעברית: 
פרמישלן
שם ביידיש: 
פרעמישלאן (Premishlan)
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia - Pokuttia
מחוז מנהלי: 
Lviv Region