1. Protokoły, sprawozdania, korespondencja i in...

CAHJP Code: 
HM2/9439.5
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne mat. dot. powrotu z Ameryki do Rosji emigrantów-Żydów rosyjskich i zatrzymania ich w Galicji. Wykazy powracających i wysłanych z: Biała, Brody, Przemyœlany, Tłumacz, Skałat, Husiatyn, Jarosław do Rosji i zostających w kraju. Rysopisy niektórych wydalonych. 2. Sprawozdania statystyczne pozastających i wydalonych Żydów rosyjskich w Brodach. 3. Wykazy emigrantów do Francji, Anglii i Holandii.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
253
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, г. Львов, ф.146, оп.4, д.7624