1. Sprawozdania o powracajacych z Ameryki przez...

CAHJP Code: 
HM2/9491.4
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

1. Sprawozdania o powracajacych z Ameryki przez Jarosław i Oświęcim Żydach–emigrantach rosyjskich. 2. Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. wydalenia z kraju do Rosji Żydów rosyjskich z : Skałat, Brody, Biała, Przemyślany, Czortków, Horodenka, Buczacz, Radziwiłłów. Wykazy z rysopisem. 3. Sprawozdania dot. ilości Żydów w Brodach. 4. Wykazy Żydów rosyjskich, odesłanych transportami z Brodów do Paryża: V-4.IX. – 42 rodziny.

Date of item:

from: 
1882
Size: 
129
Language: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.4, д.3113