Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.31
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Towarzystwa dla udzielenia pomocy pienężnej podczas choroby jego członków, "Ischre Leiw" w Borysławiu, z dołączeniem statutów.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1912
Size: 
52
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3640
Site collections: