Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów...

CAHJP Code: 
HM3/1399.28
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów filij dla miast Skała i  Borszczów "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutów. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filij dla miast Skała i Borszczów, z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie od dawna juz rozwiązany.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
25
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1148
Site collections: